Çanakkale Seyirlik Oyunlar

Çanakkale’de seyirlik oyunlar, son yirmi, yirmi beş yıllık süreçte süratle ortadan kalkmaya başlamıştır. Yakın bir gelecekte, bu geleneğin tükenmesi kaçınılmaz gibi görünmektedir.

İlimizde günümüzde, Karagöz ve Meddah gelenekleri yoktur. Kukla ise seyirlik oyunlar içinde, el kuklası olarak bebek adıyla varlığını sürdürmektedir.

Seyirlik oyunlar, ilimizin bazı köylerinde sünnet düğünlerinde gerçekleştirilmektedir. Oynanan bu seyirlik oyunlar, Anadolu’nun diğer bölgelerinde oynanan oyunlarla benzerlik gösterirler. Çanakkale’de oynanan seyirlik oyunlardan bazıları şunlardır:

1- Dede-Nine

2- Kız Kaçırma

3- Arap

4- Berber

5- Deve

6- Bebek

7- Aşuk-Maşuk

8- Askerler (Hasbi)

9- Ayı

10-Testi Güreşi

Sünnet eğlenceleri dışında kadınlar arasında kız isteme günlerinde, eğlence amacıyla oynanan oyunlar da vardır. Ancak günümüzde bu oyunlar da sonlanmaya başlamıştır. Bu oyunlarda kadınlardan biri erkek kılığına girerek, kız evindeki kadınların arasına karışır. Sergilediği erkek tavırları, gülmece unsurunu yaratır.

Google Aramaları:

  • el kuklası ile oynanan oyunlar
  • ÇANAKKALE HALK OYUNLARI
  • ÇANAKKALE HALK OYUNLARI İNDİR
  • çanakkale meşhur oyunları

Hakkında: admin