Kozçeşme Beldesi (Çanakkale-Biga)

Kozçeşme Beldesi Çanakkale İli Biga ilçesine bağlıdır.

1884 yılı sonbahar aylarında Bulgaristan’ın Şumnu-Razgrat kasabası Karaveliler ile diğer komşu köylerin göç hazırlığı tamamlanıp anavatana göç ederler. Önce bir kaç kişilik keşif grubu Balıklıçeşme tarafına gelerek araştırma yaparlar, daha sonra göç grupları bugünkü bölgeyi Sarıcaköylü Gemici Oğulları’ndan 60 hane olarak yerleşilir. Burada bol ceviz olup sulak yer olduğundan Kozçeşme ismi verilmiştir. (koz eski dilde ceviz demektir.) Kozlar,Kozalan da denildiği olmuştur.

Kozçeşme belde halkı rumi 1291, miladi 1875 tarihinde Bulgaristan’ın Şumnu vilayeti Razgat kasabası Karaveliler köyünden 60 hane olarak göç ederler. Halk arasında bumlara 93 muhacirleri denir. Bulgaristan’da savaş ve baskılara dayanamayıp göç etme kararı alırlar. Göçten iki yıl önce bölgeye Molla Hasan ve Bacak Kadir isimli şahısları keşif için gönderirler. Bunlar Eskibalıklı’da iki yıl kalarak yerleşim yeri ararlar. O tarihlerde çevrede sadece Hisarlı Köyü, Pekmezli Köyü ve Danişment Köyü bulunmaktadır. Köylüler muhacirler gelip yerleşecek diye su kaynaklarını ya söylemezler veya bir şekilde kapatırlar. Muhacirlerin buralara yerleşmesini istemezler. Molla Hasan ve Bacak Kadir Hisarlı Köyünden Çakır Ağa’nın çobanından bugünkü Belde meydanındaki çeşmenin yerini öğrenirler.

O zaman çeşmenin etrafında böğürtlenler ve koz ağaçları (ceviz ağacı) vardır. Daha sonra Bulgaristan’daki yakınlarına haber göndererek 60 hane olarak gelirler. Belde’nin yeri o gün Sarıca Köyü’nden Gemici Oğulları’na aittir. Yerleşim yerinin bedeli Gemici Oğullarına ürünlerini hasat ederek (yani orak biçerek) ödenir. Burada bol ceviz olup sulak yer olduğundan Kozçeşme ismi verilmiştir. (koz eski dilde ceviz demektir.) Kozlar, Kozalan da denildiği olmuştur. Son olarak KOZÇEŞME olarak kalmıştır.

Daha sonraları Kozçeşme’nin etrafına Selvi , Gündoğdu , Gürgendere, Arabakonağı, Kazmalı, Karaağaç,Çömlekçi ve Gürçeşme gibi köyler de yerleşir.

Kozçeşme; Karabiga ve Gümüşçay’dan sonra Biga’nın üçüncü beldesi olarak 1973 Aralık ayında belediye olmayı hak etmiştir.

Kozçeşme Beldesi, Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı, Biga’ya 25 Km., Lapseki ilçesine 42 Km., Çanakkale iline 77 Km. mesafededir.

Kozçeşme Belediyesi Erişim Bilgileri
Telefon: (286) 362 00 24
Faks: (286) 362 00 27

Yayınlama : 10.09.2011
Kaynak :
-http://tr.wikipedia.org/wiki/Koz%C3%A7e%C5%9Fme,_Biga
-Yerel Net

Bu yazı ile ilgili aramalar
  • kozeme haber
  • kozçeşme net
  • kozçeşme canlı izle
  • www kozcesme net
  • www canakkaleili com
  • kozçeşme belediyesi
  • www kozeme haber
  • biga kozçeşme
  • çanakkale kozçeşme
  • kozçeşme net CANLI İZLE

About admin