Kayıtlar

Çanakkale Anıt ve Şehitlikler etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Mareşal Fevzi Çakmak Anıtı

Resim
Alçıtepe Köyü’nün 2.70 km. doğusunda Mareşal Fevzi Çakmak Anıtı bulunmaktadır. Çanakkale Savaşları’nda 5.Kolordu komutanı olan Mareşal Fevzi Çakmak anısına 1941’de yapılmıştır. Pembe renkli mermerden kare bir kaide üzerinde yukarıya doğru daralan küçük bir sütunun üzerinde bir top mermisi dikine olarak yerleştirilmiştir. Bu anıtın 300 m. uzağında ise, Mareşal Fevzi Çakmak’ın savaş karargâhının yerini belirten bir anıt dikilmiştir. Bu anıt beyaz mermerden olup, beyaz mermerden kare bir kaide üzerinde ikinci bir kare kaide ve onun üzerinde de yukarıya doğru daralan bir dikili taş şeklindedir. Anıtın tümü alçak bir duvarla çevrilmiştir. Yolu 1968 yılında 2 nci Kolordu Komutanlığı tarafından muntazam hale getirilmiştir.Kitabesinde şunlar yazılıdır:“BURASI SAYIN MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK’IN BÜYÜK HARPTE (ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE) 5 NCİ KOLORDU KOMUTANI İKEN, MUHAREBE İDARE YERİDİR. 1941”

Büyük Kemikli Anıtı

Resim
Gelibolu’dan Kireçtepe’ye giden yolun yakınında Büyük Kemikli Anıtı bulunmaktadır. Bu anıtın kitabesinde: “ 1915 yılının 25 Nisan sabahı Arıburun’a, 6-7 Ağustos gecesinde Anafartalar limanına çıkan düşman kuvvetleri aylar süren muharebelerden sonra Gelibolui yarımadasındaki Türk savunmasının geçilemeyeceğini anlayarak 20 Aralıkta bu cepheleri boşalttı.” Yazılıdır.

Alçıtepe Şehitliği

Resim
Güncelleme Tarihi : 2013 Şehitlik; müttefiklerin 24 saat içerisinde almayı hedefledikleri Alçıtepe köyüne girmeden hemen önceki yol ayrımından sola dönüldükten yaklaşık 400 m sonra, Bakı Terası ve Mareşal Fevzi Çakmak Anıtı istikametindeki yolun sağ tarafında, yoldan yaklaşık 10-15 m kadar içeride bulunmaktadır. Şehitliğin kitabesinde; “Çanakkale Savaşı’nda Alçıtepe bölgesinde Türk savunma hattını oluşturan birliklerde şehit düşen askerler bu şehitlikte gömülüdür. Bu vatan aziz şehitlerine minnettardır. Ruhunuz şad olsun” ifadeleri yazılıdır. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen şehitlikte, Kirte Muharebeleri’nde şehit düşen askerlerimiz yatmaktadır. Savaş sonrası araziden toplanan şehit kemiklerinin defnedilmesiyle oluşturulan şehitlikte yatanların kimlikleri belli değildir. 2013 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yenilenmiştir. Kaynak :http://canakkaletarihialan.gov.tr/alcitepe-sehitligi

Alçıtepe Garnizon Anıtı

Resim
Alçıtepe köyü girişindeki askeri birliğin içerisinde yer alan bu anıt, yukarıya doğru küçülen üç merdivenle çıkılan küçük bir platformun üzerindedir. Mermerden yapılmış olan anıtta kare çerçeve içerisinde bronzdan Atatürk’ün büstü ve onun altında Atatürk’ün şu sözleri yazılıdır: ”Vahdette ve emelde ısrar eden millet mağrur ve mütecaviz düşmanı gurur ve tecavüzünde nadim Kılar.” K.Atatürk

Üsteğmen Halit Efendi ve Teğmen Ali Rıza Efendi Şehitliği

Resim
Büyük Anafarta köy yolu üzerinde etrafı zincirlerle çevrili bulunan anıt-mezar, kahraman iki subayımıza aittir. Üzerindeki taşta şunlar yazmaktadır: “Arıburnu Muharebesi’nde Halid Rıza Tepesi’nin geri alınışında şehit olan 3. Kolordu 4. Alay 1. Bölük süvari üsteğmeni Amasyalı Halid ve 15. Alay 4. Bölük süvari teğmeni Ali Rıza Efendilerin ruhlarına Fatiha 30 Mayıs 1915.” Bu iki askerin isimleri ölümlerinden sonra şehit oldukları tepeye verilir. Bu tepe bugün Arıburnu bölgesinde bulu nan Halid Rıza Tepesidir. İ Kİ subayın hikâyesi : “Düşman, 30 Mayıs 1915 günü 19. Tümen’e saldırdı. Yardım gerekti. Elde 3. Kolordu’nun 15. Süvari Alayı vardı. Artık alay attan inerek, Şahinsırt’a göz koyan düşmana saldırdı. Geri atarak görevini yerine getirdi. Fakat kanadı biraz daha ileriden korumak için öndeki tepeyi de almak yararlı olacaktı. İki bölük buraya taarruzu üzerine aldı. Üsteğmen Amasyalı Abdullah oğlu Halid’in komuta ettiği 1. Bölük ile Asteğmen Siirtli Osman oğlu Ali Rıza’nın k

Kaymakam (Yarbay) Hasan Bey Şehitliği

Resim
Alçıtepe Köyünden Şehitler Abidesine giden yolun sol tarafında Kerevizdere yakınındadır.Kerevizdere’de 11 Temmuz 1915 günü yaralı bir Fransız eri tarafından şehit edilen 5 nci Tümen 17 nci Kafkas Piyade Alay Komutanı Yarbay Hasan Bey adına, Çanakkale savaşlarında asteğmen olarak görev yapan ve daha sonradan 2. kolordu komutanlığı yapmış Org. Muzaffer Alankuş tarafından yaptırılmıştır .Şehit sayısı 1 yapıldığı tarih bilinmemektedir Fransızlar ve sömürgeleri olan Senegalli (uzun palaları ile meşhur siyahi askerler) ve Tunuslu askerlerle çarpıştığımız bu bölge süngü süngüye, boğaz boğaza çok kanlı muharebelere tanık olmuştur. Bu muharebelerin birinde 11 Temmuz 1915’te Yarbay Hasan Bey şehit olur. Kerevizdere’ye gelen her ziyaretçinin bilmesi gereken en önemli olaylardan biri şudur. 11 Temmuz günü başlayan Fransız deniz ve kara topçusunun atışları birinci hattımızı mezbahaya çevirir. Kerevizdere adeta cehennemi andırmaktadır. Bu koşullar altında Fransız askerleri Kansızdere ye kadar iner.

Er Halil İbrahim Mezarı

Resim
Fotoğraf : 17.09.2011 Yahya Çavuş Anıtının yanındadır.Seddülbahir Ertuğrul Bataryası önündedir. 1915 Ertuğrul bataryası şehitlerindendir. Yıllar sonra köylü tarlasını sürerken iskeleti ve mührü yanında bulunmuş ve mezarı yapılmıştır Seddülbahir Köyü Göztepe Mevkiindedir.25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası’nda Ertuğrul Koyu’na çıkarma yapan 3000 askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle on saat mavzer atışlarıyla sahilde durduran 26.P.A.3.Tb.10.Bl.1Tk. Komutanı Ezineli Yahya Çavuş’la kahraman askerlerinin hâtırasını yaşatmak amacıyla Gelibolu Yarımadası’nda yaptırılmıştır. İngiliz Generali Nepier, Yahya Çavuş ve askerlerinin yoğun ateşi karşısında, karşılarında bir tümen bulunduğunu sanmıştı. Yahya Çavuş Şehitliği’ndeki şu dörtlük Yahya Çavuş’u ve takım arkadaşlarının kahramanlığını veciz şekilde anlatmaktadır: “Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş’tular Tam üç alayla burada gönülden vuruştular Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri Allah’ı arzu ettiler, akş

1915 Çanakkale Savaşları Yalova Zabitan Meşhedi (Subay) Şehitliği

Resim
Yalova Köyü Zabitan Şehitliği, (Zabitan Meşhedi (Subay) Şehitliği)  Çanakkale  İli Eceabat İlçesi'ne bağlı Yalova Köyü'nün mezarlığının yanındadır. Gelibolu Yarımadası’nda düşman ile cansiperane şekilde savaşan ve ardından da şehit olan subayların defnedildiği şehitliktir. 2012 yılında bakımı yapılmıştır. Zabitan Şehitliği'nde : Binbaşı Zeynel Abidin Bey, Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Ali Haydar Efendi, Kolağası Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Hamdi Efendi, Mülazım-ı Evvel (Üsteğmen) Mustafa Efendi, Mülazım-ı Sani (Teğmen) Ali Efendi gibi Çanakkale Savaşları'na katılıp, kahramanlık gösteren Türk subaylarının öz geçmişlerinin yazdığı levha bulunuyor.

Meçhul Asker Mezarı

Resim
Çanakkale Şehitler Abidesi eski temsili şehitliğin ön tarafında yer almaktadır. 10 mart 2003 tarihinde Avustralya Büyük Elçiliğimize teslim edilen meçhul bir Şehidimizin başını elçilik yetkilileri Türkiye’ye gönderdiler Bedeni Anafartalar Aruburnu bölgesinde yatan kahraman şehidimizin başı 18 mart 2003 tarihinde dini ve resmi törenle bugünkü şehit kabrine gömülmüştür. Bugün bize insan hakları konusunda ders vermeye kalkanlar savaş kuralllarına ve ve insan haklarına aykırı olarak bir Avustralya askeri , öldürüldüğü bir askerimizin başını keserek savaş sonunda Avustralya’ya hatıra olarak götürmüş , orada halkına bu kesik başla hava atmıştır. Aynı zamanda dünyanın en fazla yaşayan (savaşta ölmeyenlerden) Avustralya’lı asker daha sonra yaptığına pişman olmuş , mahzeninde yıllarca sakladığı Türk Askeri nin kesik başını Türk yetkililere ölmeden önce teslim edilmesini vasiyet etmiş , 10 .03.2003 tarihinde ölümünden hemen sonra çocukları Türk Şehidinin kesik başını Avustralya Büyük Elçiliğimiz

Soğanlıdere Hava Şehitliği (Soğanlıdere Hava Saldırısı Şehitliği )

Resim
Güncelleme Tarihi : 22.11.2021 Soğanlıdere Hava Şehitliği ( Küçüksoğanlı Dere Şehitliği) Havuzlar mevkisinden Alçıtepe köyüne devam eden yol üzerinde, Soğanlıdere Şehitliği’ne gelmeden 7’nci Tümen Sıhhiye Bölüğü mevkisinde, yolun sağ tara- fında kalmaktadır. Savaşta, düşmanın hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimizin anısına yapılmış olan şehitlik kitabesi üzerinde “1915 Çanakkale Muharebeleri sırasında Soğanlıdere Cephesi ileri hatlarına karşı girişilen hava saldırısı sonucu şehit düşen 1 On- başı ile 9 Er’e aittir. Ruhları Şad Olsun” , Gök Kubbenin altında yatar, al kan içinde / Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler / Hakk’ın bu veli kulları taş türbeye girmez, / Gufrana bürünmüş, yalnız Fatiha bekler Mehmet Akif Ersoy, Hilvan 27 Kanuni Evvel 1340 (27 Aralık 1924) ifadeleri yer almaktadır. Şehitlik 2013 yılında yenilenmiştir.   Kaynak : http://canakkaletarihialan.gov.tr/soganlidere-hava-saldirisi-sehitligi

Rumeli Mecidiye Şehitliği ve Anıtı

Resim
18 Mart 1915 günü Çanakkale Boğazında yapılan deniz savaşı esnasınd itilaf donanması tarafından açılan ateş sonucu Mecidiye bataryasının cephaneliği isabet alır. Cephaneliğin patlaması sonucu bataryada görveli 13 er şehit olur. Bu kahraman vatan evlatlarının toplu olarak gömüldüğü alan 1919 yılında Mecidiye Şehitliği olarak düzenlenir. 1962 yılında yapılan düzenleme ile bugünkü şekli verilmiştir. 70 metrekarelik bir alanı kaplayan ve etrafı duvarla çevrili olan bu şehitliğin kenarlarında servi ağaçları vardır Bu şehitliğin ortasında yer alan Mecidiye Anıtı 18 Mart 1915’de Mecidiye Bataryasındaki patlamada şehit olan 13 kahraman evladı ile aynı gün insanüstü bir güç ve kuvvetle 276 Kg. lık top mermisini kaldıran Mehmet Seyit Onbaşı anısına 1969 yılında dikilmiştir.

Dur Yolcu Kitabesi

Resim
"Dur Yolcu, Bilmeden Gelip Bastığın Bu Toprak, Bir Devrin Battığı Yerdir " ifa deleri yer alır.Önünde İstihkam Yüzbaşı Tahir Bey Anıtının bulunduğu Değirmen burnu Tabyasının (Deniz Piyade Birliğinin) arkasında yer alan tepenin güneydoğu yamacında yer alır. Anadolu yakasından ve boğazdan belirgin bir şekilde görülebilen anıt burada askeri birlikte 1960 yılında yedek subay olarak görev yapan Seyri Çebi tarafından yapılmıştır.Seyran Çelebi asker sigarasından etkilenerek elinde silah tutan asker figürünü inşa eder ve yanına da Necmettin Halil Onan’a ait olan Dur Yolcu şiirinden bir dize yapar. Kilitbahir platosunun yamacında bulunan yazı ve figürler uzak mesafeden daha iyi görülmektedir. Bu anıtla Çanakkale Savaşlarının yapıldığı Gelibolu Yarımadasının önemi vurgulanmaktadır.

İstihkam Yüzbaşı Tahir Bey Şehitliği

Resim
Şehitlik, Gelibolu Yarımadası Milli Parkı Ana Tanıtım Merkezi ile Kilitbahir Köyü arasındaki Askeri Birliğin hemen önünde , deniz kenarındadır. 15.05.1915 yılında görevi esnasında bindiği kayığı mayına çarparak infilak eden İstihkam Yüzbaşı Tahir Bey’in anıtıdır (.Yüzbaşı Tahir Bey Dört eri ile beraber şehit olmuştur.)13 m2 ‘lik alana inşa edilmiş bu anıtın yapıldığı tarih bilinmemektedir. Sembolik Şehitliktir. Anıtın üzerinde yer alan kitabede ise "15 Mayıs 1915 tarihinde Yüzbaşı Tahir Bey ve 4 eri Boğaz’da sandalla göreve giderken bir mayına çarparak şehit olmuştur" yazmaktadır. 

İsimsiz Topçu Yüzbaşı Şehitliği

Resim
Şehitlik, Gelibolu Yarımadası Milli Parkı Ana Tanıtım Merkezi ile Kilitbahir Köyü arasındaki Değirmen Burnundadır.Kilitbahir Köyü’nün 800 metre kuzeyindedir Eceabat -Kilitbahir Köyü kenarında yoldan 3 metre içeridedir.Mezarlığın içnde Selvi ağaçları dikilmiştir. Şehitliğin tarihçesi hakkında bilgi elde edilememiştir.Şehitlikte kitabe yoktur.Sadece “İSİMSİZ TOPÇU YÜZBAŞI ŞEHİTLİĞİ” yazan bir levha mevcuttur.Şehitlikte Topçu Yüzbaşının mezarı bulunmaktadır.yapıldığı tarih bilinmemektedir. Gerçek Şehitliktir.

Çamburnu Şehitliği (Çamburnu Balkan Harbi Şehitler Anıtı)

Resim
Sembolik Şehitliktir. Balkan ve Çanakkale Savaşlarında şehit olan askerlerimizin anısına 1962 yılında Çanakkale Şehitleri ve Abideleri Yardım Derneği tarafından yaptırılmıştır.Bir kaide üzerine oturtulmuş 2.5 m. uzunluğunda abidesi bulunmaktadır Şehitlikteki anıtın üç yönünde mermer kitabeler üzerinde şunlar yazılıdır. Doğu yönünde : Bu anıt 1962 yılında Çanakkale Abidesine Yardım Derneği tarafından inşa ettirilmiştir.Güney yönü : Burada Balkan ve ÇANAKKALE harplerinde yaralanarak şehit düşen binlerce kahraman yatar. Kuzeyinde : Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın Bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sakıt yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir.ifadeleri yar alır

İsimsiz Yüzbaşı Şehitliği

Resim
Eceabat İlçe çıkışında bulunan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Merkez binasının yanında bulunan Şehitlik hakkında her hangi bir bilgi yoktur.  Şehitlik birkaç kademeli taş bloğun ortasına yerleştirilmiştir. Gerçek Şehitliktir.

Tarihe Saygı Anıtı

Resim
Tarihe Saygı Anıtı Eceabat İlçesin’de Eceabat İskelesinin hemen yanındadır. OPET’in ‘Tarihe Saygı Projesi” kapsamında yaptırılan anıt, 17 Mart 2008 günü Kültür ve Turizm Bakanında katıldığı bir törenle açıldı. Ünlü heykeltraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından başlanan ancak vefatı nedeniyle öğrencileri tarafından tamamlanan anıt 12 metre yüksekliğinde 2.5 metre genişliğindedir.  Ziyaretçilere, yarımadada yaşanan savaşları bütünsel olarak görme ve inceleme fırsatı verecek olan anıtta, ”Atatürk Anafartalar’da”, ”Kucağında yaralı bir Avustralyalı askeri taşıyan bir Türk askeri”, ”İngiliz, Fransız, Yeni Zelandalı, Avustralyalı, Hintli askerler ile Mehmetçik”, ”Seyit Onbaşı”, ”Ellerini göğe uzatan bir Türk askeri” ile ”Metanetli bir kadın” figürleri yer alıyor. Anıtın sergilendiği parkta Çanakkale Savaşları’na ait görüntüler, Çanakkale Savaşları’nın Türkçe ve yabancı dillerde anlatıldığı ”kiosk”lar ile bölgenin doğal dokusuna uygun özelliklerin yer aldığı 1/1000 ölçekli Gelibolu Yarımadası

Zığındere Sargıyeri Anıtları ve Şehitliği

Resim
Alçıtepe köyünün batısında 800 m uzaklıkta bulunan şehitlik Zığındere Vadisi’nin içinde, Nuri Yamut Anıtı’na giden yolun sağ yanında yer alır. Şehitliğin girişinin sağında Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapılan biri yaralı diğeri onu taşıyan iki asker heykeli yer alır ve üzerinde Aziz Şehidim isimli şiir bulunmaktadır. Şehitliğin orta bölümünde yer alan anıtın üzerindeki kitabenin bir yüzünde; Sana dar gelmeyecek makberi kimlerkazsın? / Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın, diğer bir yüzünde; Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber / Sana ağuşunu açmış, duruyor Peygamber dizeleri bulunmaktadır.Diğer yüzünde ise Atatürk’ün muharebe dönemi; Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimizebaşka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir sözleri yer almaktadır. Kitabede, Orhan Şaik Gökyay’ın Bu VatanKimin şiiri; Bu vatan toprağın karabağrında / Sıra dağlar gibi duranlarındır / Bir tarih boyunca, onun uğrunda/ Kendini tarihe verenleri

Şahindere Şehitliği

Resim
Tespit edilebilen gerçek şüheda kabristanlarından biri olan Şahindere Şehitliği, Soğanlıdere mevkisini geç- tikten sonra yolun sol tarafında Çınarlıdere’nin he- men üst tarafında yer almaktadır. Mimari yapı tarzı açısından Soğanlıdere Şehitliği ile benzeşmektedir. Ay ve ortasında yıldız üzerinde yükselen üçgen konik anıt ile şehitlerimizin göğe yükselişi temsil edilmekte- dir. Şehitlikte yere konumlandırılmış 132 kabalak taşı ile şehitlerimiz anılmaktadır. Mezar taşları bölümünün hemen üst kısmında ise gerçek şehitlik alanının çevrilerek işaretlendiğini görmekteyiz. Şahindere Şüheda Kabristanı, Seddülbahir Cephesi’nde yani güney cephesinde kalmaktadır. Bölgede suyun ve gölgelik ağaçların bulunması, sakin ve korunaklı bir alan olması nedeniyle savaş döneminde cephe gerisindeki büyük sargı yerlerinden birisi bu mevkide kurulmuştur. 5 Temmuz 1915 sonrasındaki muharebelerde, sol kanat birliklerinin yaralanarak şehit düşenlerin bir bo

Son Ok Anıtı

Resim
Alçıtepe Köyü’nün yanındadır.(köy mezarlığının hemem yanında) 3 ncü Kirte Muharebesi’nde şehit düşen yaklaşık 9.000 şehidimiz adına yaptırılmıştır.3.80 m. yüksekliğinde olup 101 m2 ‘lik bir alanı kaplamaktadır .Mülga 7. Tümen Komutanlığınca 1948 yılında inşa olunmuştur Anıt ortasına üç katlı beyaz mermerden bir anıt yapılmıştır. Kare kaide üzerinde yükselen dikdörtgen anıtın yan yüzleri şehit Mehmetçiklerin kanlarını sembolize etmek için kırmızı renge boyanmıştır. Anıtın üzerinde ay yıldız, altında dikdörtgen bir çerçeve içerisinde, elinde silahı ile Mehmetçik röliyefi bulunmaktadır. Bunun altındaki kitabede ise; “120 mm.lik Muhasara Bataryası bu mevziden düşmanı süngü hücumu ile attı ve III. Kirte (Alçıtepe) Zaferini sağladı. 7 Haziran 1915” yazılıdır.  Anıtın iki yanına uçları yukarıya doğru olmak üzere iki top mermisi yerleştirilmiştir. Şehitlik,1915 yılında yapılmıştır.