Kayıtlar

Çanakkale Coğrafi Yapı etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Çanakkale Ovalar

Resim
İl topraklarının % 15’i ovalardan oluşmaktadır.Çanakkale’deki başlıca ovalar;  Agonya Ovası,  Batak (Tevfikiye, Çıplak, Kumkale, Halileli, Yeniköy ve Kalafat köylarini içine alan ova)  ,  Ezine Ovası,  Bayramiç Ovası,  Biga Ovası,  Karabiga Ovası,  Tuzla Ovası,  Umurbey Ovası, Çan Ovası (Karakoca Ovası, Bahadırlı Ovası, Helvacı Ovası ) ve Sarıçay Ovası olmak üzere Anadolu Yakasındaki ovalardır. Gelibolu Yarımadası’nda ise Kavak Ovası, Evreşe Ovası,  Cumalı Ovası, Yalova Ovası, Kilye ve Piren Ovaları vardır.Bu ovaların tamamı akarsu ve yer altı suyu ile beslenmektedir.                        ÇANAKKALE İLİNDEKİ  BAŞLICA OVALARI Bulunduğu İlçe Yada İlçelerin Adı Yüzölçümü (km2) Yükseklik (m) İl Yüzölçümüne Oranı (%) AGONYA OVASI Yenice 36 300 0,37 BATAK OVASI Merkez İlçe-Ezine 145 6 1,49 BAYRAMİÇ OVASI Bayramiç 80 80 0,82 BİGA OVASI Biga 196 40 2 EVRESE (KAVAK) OVASI Gelibolu 58 10 1 TUZLA OVASI Ayvacık 17 10 0,17 UMURBEY OVASI Lapseki 8 3 0,08 Tablo 10.10.2007 tarihinde :http://www.canak

Çanakkale İlinin Orman Varlığı

Resim
Yayımlama : 08.05.2020 Güncelleme : 08.05.2020 Çanakkale İlinin yüzölçümü Türkiye İstatistik Kurumu Bölgesel İstatistik Verilerine göre (gölalanı hariç) 993.318 hektar olup, , 480.465 hektarı ( % 48.3)  ormanlık  alanı kaplamaktadır.Verimli Orman alanı 391.953 Hektar, Bozuk orman alanı 118.512 hektardır. Çanakkale topraklarında 531.102,5 ha saha ormanlarla kaplı olup, bu da genel sahanın % 53,8’ine karşılık gelmektedir. Şehrin orman alanlarının çokluğunun temel nedeni, yarımadalar üzerinde kalan topraklarda nemli olan denizsel iklim etkisinin varlığıdır. Çanakkale Ormanları kendilerini oluşturan başlıca ağaç türlerine göre genel olarak Kızılçam(Pinus brutia), Kara Çam(P. nigra), Meşe(Quercus sp.), Doğu Kayını(Fagus orientalis) ve Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani) ormanları şeklinde ayrılabilir. Çanakkale’de ayrıca bu doğal ormanların yanında sonradan tesis edilen Fıstıkçamı(P. pinea) ve Sahilçamı(P. pinaster) ormanları da yer almaktadır. Biga Yarımadası’nda ormanların ağaç t

Çanakkale Boğazının Coğrafyası

Resim
Çanakkale Boğazı, Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alan ve kuzeyinde yer alan Marmara Denizi ve İstanbul boğazı aracılığı ile Karadeniz ile güneyinde yer alan Akdeniz’i bir birine bağlayan bir suyoludur. Boğaz Marmara denizinin güneyi, Gelibolu’nun kuzeyinde, Çankaya burnu ile Bitlice kıvrımından başlar ve güneybatı yönünde uzanarak Seddülbahir – Kumkale fenerler hattı güneyinde Ege Denizi ile buluşur. Bu mesafe kuş uçuşu yaklaşık 65 km. kadardır. Boğazın kuzeyde, Marmara denizi girişinden Nara burnuna kadar kıyıları birbirine paralel ve geniştir. Nara burnunda kıyılar daralarak güneye yönelir. Boğazın en dar bölgesi 1250 metre ile Çanakkale-Kilitbahir kaleleri hattıdır. Nara burnundan Sarı sığlar koyu başlangıcına kadar olan bu bölge yabancı yazarlarca İngilizce en dar yer anlamına gelen Narrows kelimesi ile adlandırılmıştır. Bu bölgeden sonra boğaz Sarı sığlar koyunda genişlemeye başlar ve Erenköy koyu ile Tenger dere ağzı arasında yaklaşık 7500 metre mesafe ile en geniş noktasın

Çanakkale İlinin Coğrafi Konumu

Resim
Çanakkale İli; Türkiye’nin kuzeybatısında Anadolu’nun batı uzantılarından biri olan BigaYarımadası ile Balkan Yarımadasının Doğu Trakya bölgesine bağlanmış Gelibolu Yarımadası toprakları üzerinde bulunan bir Ildır. Çanakkale İli’nin büyük bir bölümü Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde, Edremit Körfezi kıyısında küçük bir bölümü de Ege Bölgesi, Asıl Ege Bölümü’nde yer almaktadır. Il toprakları; Gelibolu Yarımadası’nda kuzeyden Korudağı, batıdan Saroz Körfezi ve Ege Denizi, guneyden Ege Denizi, Kuzeyden Marmara Denizi ve Doğudan’ın ise Kazdağları ve uzantıları ile çevrilidir. Bununla birlikte Çanakkale İli idari anlamda doğu ve güneydoğudan Balıkesir İli ve batıda Tekirdağ İli ile çevrilidir. Başka bir ifade ile Çanakkale İli, Anadolu’nun kuzey batısında Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran ve kendi adıyla anilan Çanakkale Boğazı’nın çevresinde yer almaktadır. Il sınırlarına; Ege Denizi’nde, Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada (İmroz) (289 km ²) ile Bozcaada (39 km

Çanakkale Akarsular

Resim
İlimiz içindeki büyük küçük tüm akarsuların düzenli bir rejimi yoktur. Hemen hepsi, sonbahar yağmurlarında ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başladığı Nisan ve Mayıs aylarında kabarmaktadır. Bunun dışındaki sürelerde akarsu debileri dakikada bir kaç litreye kadar düşmektedir. Gelibolu Yarımadasındaki (Avrupa Yakası ) Kavak Çayı hariç İldeki tüm akarsular Kazdağlarından doğmaktadır. Bunların başlıcaları ; Tuzla Çayı (52 Km) , Menderes Çayı (110 Km) , Sarıçay (40 Km), Kocabaş Çayı (80 Km) , Mıhlı Çay (12 Km) , Kavak Çayı (50 Km)’dır. Bu akarsuların yanında Umurbey ve Bayramdere Çayları yaz akış rejimine sahip olan akarsu kaynaklarımızdandır. İl sınırları içindeki hemen hemen tüm akarsu kaynakları; DSİ Genel Müdürlüğünün işletmeye aldığı büyük su işlerinde ana su kaynağı olarak rol oynamaktadır. Bununla beraber Merkez İlçeye içme suyu kaynağı teşkil eden Atikhisar Barajı  Sarıçay üzerinde kurulmuştur. Yine ileride yıllarda Bayramiç ilçesi ve civar yerleşim merkezlerine içme suyu sağ

Çanakkale İlçeler Yüzölçümü ve Yükseklikleri

Resim
Çanakkale İlinin yüzölçümü 9.737 Km 2 dir.Bunun 8.112 Km 2 ‘si Asya 1.296 Km 2 ’si ise Avrupa  kısmındadır. İLÇELERİN YÜZÖLÇÜMÜ ve YÜKSEKLİK VERİLERİ İlçe Yüzölçümü (km2) Yüzölçümüne Oranı (%)        Yükseklik (m) Merkez                928                10                    2 Ayvacık                893                 9                  273 Bayramiç               1.284                13                   95 Biga               1.354               13,6                   42 Bozcaada                 43                0,4                    2 Çan                906                 9                   74 Eceabat                465                 5                    5 Ezine                654                 5                   25 Gelibolu                820                 8                   24 Gökçeada                287                 3                   54 Lapseki                882                10                    3 Yenice               1.417                14                  

Çanakkale Uç Noktalar

Resim
.... YÖNLER   UÇ NOKTALARI ENLEM (Kuzey) BOYLAM ( Doğu) DOĞU Balıkesir İl Hudutu  (Pazarköy) 39 ° 45 27 ° 30 BATI Gökçeada’nın en batısı (Avlaka) 40 ° 07 25 ° 40 KUZEY Edirne İl Sınırı (Evreşe) 40 ° 45   26 ° 52 GÜNEY   Ayvacık (Zeytintepe) 39 ° 27 26 ° 07

Çanakkale ada ve Yarımadalar

Resim
Gökçeada : Gelibolu yarımadasına 18 Km mesafede olup 289 Km 2’ lik yüz ölçümü ile en büyük adamızdır. Doğuda Kefalo burnu ile batıda Avlaka (ince) burnu arasında uzunluğu 30 Km.dir. Kuzeyden güneye eni ise 13 Km. kadardır.Dağlık bir yapıya sahip olan adada en yüksek yerler 672 m. İle Doruktepe ve 579 m. İle İlyas tepedir. Eski Adı İmroz (İmbroz)dur. 7 köyü vardır.Merkezi Çınarlı’dır. Farklı tonlardaki çam ve zeytin ağaçları ile kaplı tepelerinde yer yer kutsal pınarlar ve manastırlar bulunmaktadır. Buraya, Çanakkale ve Kabatepe’den tarifeli, muntazam araba vapuru seferleri yapılmaktadır. Gökçeada (Kuzu limanı), Çanakkale’den izlenen rotaya göre 32 mil, Gelibolu yarımadasındaki Kabatepe limanına 14 mil, Bozcaada’ya 33 mil, Ege denizinde bulunan Yunan adalarından Limni’ye 16 mil, Semadirek adasına 14 mil uzaklıktadır. Tatlı su kaynakları bakımından dünyanın en zengin adalarından biridir. Adanın koylarına dalış turları düzenlenmektedir. Bozcaada : Türkiye’nin Gökçeada ve Marmara adasında

Çanakkale İlinin Gölleri

Resim
Çanakkale İli sınırları içinde kayda değer önemli bir göl yoktur. Gelibolu Yarımadasında son yıllarda kurumuş durumda olan Tuz Gölü ile yine Biga yarımdasında yer alan Yeniçiftlik Beldesi yakınlarındaki Acı Ece Gölü de Tuz Gölü gibi kuru durumdadır. Acı Ece Gölü, 1957-1960 yıllarında Bakanlar Kurulu kararı ile kurutulmuş olup, Yeniçiftlik Beldesi ve civar köyler tarafından bahsekonu göl alanı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber Acı Ece Gölü kış aylarıda tamamen dolarak doğal bir göl görünümünü almaktadır.

Çanakkale İlinin Dağları Tepeleri

Resim
İl topraklarının % 44’ünü dağlar kapsar.İlin en yüksek kesimi Güneyde Balıkesir İl sınırında yükselen Kaz  Dağındadır  ( 1.765 metre) Vadilerle yarılmış yerey , buradan  kuzey ve kuzey doğuya doğru açılır .Ağı dağı (989 m) Karadağ (749 m)Katran Dağı (1.111 m.) Ayvacık İlçesindeki; Kavak Dağı (562 m), dikili (776 m.), Bayramiç ilçesindeki Gedik (710 m.),Mekkare (710 m.), Kuşaklıca (553 m.) Dededağ (862 m.)Biga İlçesindeki Abdal Tepe (602 m.)Çan İlçesindeki Karadağ (749 M.),Dede Tepe (882 m.)Ağı Dağı 989 m.) Merkez İlçedeki Kayalıdağ (871 m.),Şap Dağı (737 m.)Laztepe (603 m.) Balaban (811 m.) Dumanlı ( 725 m.)Yenice İlçesindeki Tavşanoyna (1424 m.)Baldağ (888 m.)Sivri Tepe (606 m.) Sakar (913 m.) Kireç tepe (620 m.)Gelibolu ilçesindeki Koru dağı  ( 725 m.) en yüksek tepeleridir. Ayvacık ilçemizde bulunan dağlar (Kazdağı, Kavakdağı ,  Dikili Dağı,, Pırnar  dağı , Beşik Dağı  , Sırıklık, Dağı Kozlu Dağı ve Ahmetler Dağı) denize dik olarak uzanmaktadır ÇANAKKALE İLİNİN BAŞLICA DAĞLARI ve TE

Çanakkale Milli Parklar ve Tarihi Alanlar

Resim
Türkiye’de Milli Park Kavramı 1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Yasasının 25. maddesi ile gündeme gelmiştir. Daha sonra 1983 yılında 2873 sayılı Milli Parklar Yasası çıkarılmış ve bu yasa ile Milli Park , Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı şeklinde 4 korunan alan statüsü ortaya konulmuştur. Milli Park ; Bilimsel ve estetik bakımdan , milli ve milletler arası ender bulunan tabi ve kültürel kaynak değerleri ile koruma , dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır. Troia Tarihi Milli Parkı  Troia Antik Kenti ve çevresi 07,11,1996 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Park olarak ilan edilmiştir. Troia, Çanakkale-İzmir Devlet yolunun 28. Km.sinden 5 Km. içerdedir. Troia şehri , Küçük Asya’nın batı ucunda Çanakkale Boğazının girişindedir. Türkiye’nin bu kısmına Biga yarımadası (Eski adı Troia )denilmektedir. Troia, Troyalılarla Akaların (Yunanlılar) on yıl süren harplerindeki savaşçıların efsanevi hikayeleri ile asırlar boyunca uluslar arası bir

Çanakkale İlinin Kıyıları

Resim
Çanakkale, Türkiye’de Muğla İlinden sonra en uzun kıyı uzunluğuna sahip bir il olması nedeniyle de önemli bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. ÇANAKKALE KIYI UZUNLUKLARI iLÇE KIYI UZUNLUĞU (km) KIYISI OLDUĞU DENİZ İLİN TOPLAM KIYISINA ORANI (%) PLAJ UZUNLUĞU (km) Merkez İlçe 60.2 Çanakkale Boğazı 8.96 10.25 Ayvacık 83.2 Ege Denizi 12.38 8.00 Bayramiç 0 – – – Biga 71.6 Marmara Denizi 10.65 7.01 Bozcaada 43.7 Ege Denizi 6.51 4.10 Çan 0 – – – Eceabat 103.1 Boğaz – Saros Körfezi – Ege Denizi 15.35 7.10 Ezine 38,6 Ege Denizi 5.75 6.20 Gelibolu 126.6 Boğaz – Ege Denizi 18.85 10.50 Gökçeada 92.0 Ege Denizi 13.70 11.80 Lapseki 52.7 Marmara Denizi 7.85 7.50 Yenice 0 – – – Toplam 671 Ege – Marmara – Saros – Boğaz – 72,40 Kaynak : Çanakkale Valiliği

Çanakkalele İlinin Bitki Örtüsü

Resim
Çanakkale İlinde toplam ormanlık alanlar 521.032 hektarlık bir alan kaplamaktadır. Bu alanların 345.675 hektarı iyi vasıflı, 175.357 hektarı ise bozuk vasıflı imar ve ıslaha gerek duyulan ormanlardan oluşmaktadır. İlin ormanlık alan yüzdesi ilin % 53’dür. Çanakkale İlinde ışık, sıcaklık, toprak, rakım ve bakı faktörlerine göre kızılçam ormanları, saf karaçam ormanların, saf meşe ve kayın yapraklı ormanları ve karaçam ile meşeden oluşan karışık ormanlar meydana gelmiştir. Çanakkale Merkez, Eceabat, Gelibolu, Gökçeada İlçeleri ile Ayvacık ve Bayramiç İlçelerinin alçak rakımlı, ışığı ve sıcaklık oranı daha fazla olan yerlerinde kızılçam ormanları oluşmuştur. Bu yerlerde yapılan ağaçlandırmalarda ekolojik isteklere uyularak kızılçam türü kullanılmıştır. Kazdağlarının Ayvacık, Bayramiç, Yenice İlçeleri dahilinde yüksek rakımlı (800 m. – 1200 m.) yerlerinde çoğunlukla saf karaçam ormanları oluşmuştur. Bu kısımlarda toprak, nem, ışık faktörleri ekolojik açıdan karaçamın yetişme ortamlarına da

Çanakkale Boğazı

Resim
Biga ve Gelibolu yarımadaları arasında KD-GB doğrultusunda uzanan, Ege Denizi ile Marmara Denizini birleştiren doğal bir su yoludur. Uzunluğu 65 Km. olup en dar yeri Çanakkale ile Kilitbahir arasındadır .(1250 metre) , en geniş yeri ise 8 Km.’dir. En derin yeri ise Çanakkale İl merkezinin karşısında olup 106 M.dir. Çanakkale Boğazı, Kuva Bternerde akarsularının açtığı derin ve geniş bir vadinin yeridir. Bu vadi sonradan su altında kalmıştır. Boğazda , üst akıntı ile az tuzlu Marmara denizinin suları Akdeniz’e akar. Alta ise Akadeniz’in çok tuzlu suları Marmara Denizine gitmektedir.

Çanakkale İlinin İklimi

Resim
Adalar, Gelibolu Yarımadası, deniz kıyısındaki yerler dışında, iç kısımların denizden uzaklık ve deniz seviyesinden yükseklik gibi nedenlerle iklim niteliğinde bazı farklılaşmalar görülür. Bu farklılaşma yüksek kısımlarda yağışların daha çok buna karşılık iç kısımlarda karlı ve donlu günlerin daha fazla olması, sıcaklık farkının artması şeklindedir. Çanakkale ilinde Akdeniz ve Karadeniz geçiş iklimi özelliği gösterir. Genel karakteriyle Akdeniz iklimi özelliklerini yansıtır. Bunun yanında daha kuzeyde bulunması nedeniyle kışları ortalama sıcaklık daha düşüktür. Kuzey Rüzgarlarının ve soğuk dalgalarının Balkanlar üzerinden sarkması ve bunun önünde doğal engellerin bulunması nedeniyle ,yılın büyük bir kısmı rüzgarlı geçmektedir. kışları ortalama sıcaklık daha düşüktür. Minimum sıcaklık -4,2 °C ile Şubat ayı, Maksimum sıcaklık +35,8 ile Ağustos ayındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 14.7, ortalama nem oranı ise %72.6’dır. Egemen rüzgar kuzey rüzgarlarıdır. En çok, poyraz, yıldız, lodos, kı

Çanakkale İlinin Yeri

Resim
Çanakkale İli 25° 40’ – 27° 30’ doğu boylamları ve 39° 27’-40°45’ kuzey enlemleri arasındadır. Topraklarının büyük bir kısmıyla Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümüne, Edremit Körfezi kıyısındaki küçük bir alanı ise, Ege Bölgesine girer. Avrupa ve Asya’da toprakları bulunan Çanakkale Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir İl sınırları ile çevrilidir. İl sınırlarına; Ege denizinde Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada ile Bozcada ve Tavşan Adaları girer. Topraklarının büyük bir kısmı Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara bölümünde, Edremit Körfezi kıyısındaki küçük bir alan ise Ege Bölgesi’nde yer alır. Anadolu Yarımadası’nın en batı noktası Baba Burnu ile Türkiye’nin en batı noktası olan Gökçeada’daki Avlaka Burnu il sınırları içerisindedir. İlin toplam kıyı uzunluğu 671 km.dir. Çanakkale, Türkiye’de Muğla İlinden sonra (Muğla 1.479 km) en uzun kıyı uzunluğuna sahip bir il olması nedeniyle de önemli bir su ürünleri potansiyeline sahiptir