Kayıtlar

Çanakkale Kaleleri etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Karabiga Kalesi (Pegai Kalesi)

Resim
Biga ilçesine Bağlı Karabiga Beldesindedir. İlkçağın son dönemleri mitolojisine göre Aftodit ‘in Dionysos ile olan aşkından gelen Priapus’un adını taşıdığı sanılmaktadır. Anadolu yakasındaki en büyük kalelerden biridir.

Küçük Hisarlık Kalesi

Resim
Yenice İlçesine 15 km kadar Kuzeyde Sofular ile Karadoru köyleri arasınsa yüksek bir tepede kurulmuştur. Kalenin esas iskanının Helenistlik dönemine ait olduğu tashmin edilmektedir. Kale kalıntısı mevcuttur. Kalenin 8 tümlüsü bulunmaktadır.

Kilye Kalesi

Resim
Kale, Gelibolu-Eceabat asfaltında, Kabatepe yol sapağının 300m. kadar güneyindedir. Kilye Koyu’nun ve içeri doğru giden vadiyi korumak amacıyla inşa edilmiştir. Günümüze kaleye ait sadece bir kule kalıntısı ve sur duvarının çok az bir kısmı ulaşabilmiştir. Bu sebeple yapım tarihi belli değildir. Ancak günümüze ulaşabilen kalıntılara göre Bizans Dönemi’nde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Kilye Kalesi, 14 Kasım 1980 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından “Korunması Gereken Kültürel Varlık” olarak tescil edilmiştir

Akbaş Kalesi (Sestos Kalesi)

Resim
Kale, Uluflu Tepe eteklerinde, Akbaş Şehitliği’nin batısında yer alır. Çanakkale Boğazı’nın en dar ikinci noktasındadır. Stratejik konumu, su kaynaklarının varlığı ve doğuda küçük bir limanın olması bakımından kalenin buraya inşa edilmesinin en büyük nedenleridir. Kale, Bizans Dönemi’nde (İmparator Justinianus) yapılmıştır. Kalenin batısında Sestos antik yerleşmesinin bulunduğu höyük vardır. Kalenin önündeki liman, özellikle M.Ö. 5.yy.’da tahıl yükleme işlemlerinde önemli bir noktadır. Bu kale, daha sonra Osmanlılar’a hediye edilmiştir. Günümüzde, çeşitli zamanlarda kale taşlarının başka yerlerde kullanılmış olması sonucu, oldukça yıkık bir vaziyettedir. Fakat günümüzde hala surların bir kısmı ayaktadır. Kalenin hemen doğusunda İslami bir tekke bulunmaktadır. Akbaş Kalesi, 14 Kasım 1980 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından “Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir

Atikhisar Kalesi

Resim
Atikhisar Kalesi(Kuş Kalesi=Gavurhisar) Çanakkale’ye 10 Km. uzaklıkta Çan yolu üzerinde yüksek ve sarp bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Osmanlı yapı tekniğini taşıyan gözetleme kuleleri, surlar ve sarnıçlar bulunmaktadır. Bugün sur ve kulelerin büyük bire kısmı ayaktadır. Halk dilinde buraya Gavurhisar’da denilmektedir.

Çal Kalesi

Resim
Çanakkale İli Yenice İlçesi Çal Köyünün 150 metre kadar güneyindeki Kaletepe sırtının üstünde Çan ile Yenice ilçeleri arasındaki doğal geçide hakim bir alan üzerinde Helenistik döneme ait bir kale ve yerleşim alanı vardır. Önemli bir kalıntı kalmamıştır.

Gelibolu Kalealtı Kalesi

Resim
Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Kalealtı Köyün’de bulunan kale Cenevizler’den kalmıştır.Günümüzde kalıntıları bulunmaktadır.

Damyeri Kalesi

Resim
Çanakkale merkez, Damyeri köyü sınırları içinde, Damyeri köyü ile Kemel köyleri arasında, Kaletepe mevkiinde bulunmaktadır. Yüksek bir tepe üzerine yaklaşık 30 m genişliğindedir. Tepe etrafında moloz taşlardan kuru duvar tekniğinde yapılmış, yaklaşık 2 m kalınlığa sahip, yıkık durumda ve taşları dağılmış savunma duvarı kalıntısı izle nebilmektedir. Kale içinde yer yer 1 m genişlikte duvar kalınlığı olan yapılara ait kalıntılar gözlenmiştir. Hellenistik ve Roma dönemi üzellikleri gösteren çok yoğun olmayan seramik parçaları görülebilmektedir. Kalenin girişi güney tarafda bulunan iki ana kayanın kesilerek düzleştirilen alandan olmalıdır. Kale’nin ilk yapılışı muhtemelen MÖ 5. yy’a kadar iner. Muhtemelen Persler’in bölgeye hakim olduğı dönemde iç bölgelere giden yolları denetleyen ve kontrol eden küçük bir karakol merkezi olmalıdır. Kaynak : Çanakkale Kültür Envanteri Arkeolojik Yerleşim Alanlari Ve Sanat Tarihi Yapilari Musa Tombul