Kayıtlar

Çanakkale Tarımsal Yapı etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

2019 Yılı Çanakkale İli Mera Varlığı

Resim
Çanakkale’de en fazla mera alanına sahip ilçemiz Biga’dır. Biga İlçesinde 8.932 ha mera varlığı olup ilimiz toplam mera alanının % 29,22’sini oluşturmaktadır. Biga’yı Ayvacık 8.246 ha (% 26,98) ve 6.603 ha (% 21,6) mera varlığı ile Gökçeada ilçesi takip etmektedir. Çanakkale’nin ilçeler bazında yüzölçümleri ve bu alan içinde bulunan mera varlığı tablo halinde aşağıda verilmiştir.                                                      Çanakkale İli Mera Varlığı İlçesi Yüzölçümü (ha) Çayır-Mera Arazisi (ha)   (%) Ayvacık 89.288 8.246 26,98 Bayramiç 128.421 529 1,73 Biga 135.369 8.932 29,22 Bozcaada 4.263 182 0,60 Çan 90.663 604 1,98 Eceabat 46.474 616 2,02 Ezine 65.412 1.578

Çanakkale İlinin Tarımsal Sorunları

Resim
  İlin tarımsal sorunları şunlardır:  - Tarımsal İşletmelerin ve tarım arazisi parsellerinin küçük olması verimliliği düşürmekte ve üretim maliyetlerini arttırmaktadır.  - Baraj ve göletlere bağlı sulama sistemlerinin açık kanal sistemi olması dekara üretim maliyetini artırmakta, gereksiz enerji kullanımına yol açmaktadır. - Hayvancılıkta da işletmelerin küçük olması, modern tekniklerin uygulanmasında(Süt sağım ünitesi, Soğutma Tankı, Mekanizasyon) sıkıntı yaratmaktadır. Bu da süt üretiminde maliyetleri arttırmaktadır.  - Mevcut Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin öz kaynak olarak yetersiz oluşları yatırıma yönelmelerini engellemektedir. Yine Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde profesyonel anlamda yöneticilik ve pazarlama anlayıcı da gelişmemiştir. -Miras hukuku nedeni ile arazilerin hisseli oluşu ve mirasçıların arazileri hukuken paylaşamamaları nedeni ile Çiftçi Kayıt Sistemine başvurusu sayısı ve arazilerin kayıt altına alınması düşük düzeyde kalmaktadır.

Çanakkale Tarımsal Amaçlı Kooperatifler

Resim
Çanakkale İlinde  2019 yılı sonu itibariyle 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre faaliyet gösteren toplam tarımsal amaçlı kooperatif sayısı 376’tir. Bunun 312 tanesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 36 tanesi Sulama Kooperatifi, 28 tanesi Su Ürünleri Kooperatifidir.

Çanakkale İlinin Tarımsal Yapısı

Resim
Çanakkale İlinin yüzölçümü Türkiye İstatistik Kurumu Bölgesel İstatistik Verilerine göre (gölalanı hariç) 993.318 hektar olup, dağılımı aşağıda gösterilmiştir. İlin %33,4’ü işlenebilir arazi, % 3,1’i mera, % 49,3’i ormanlık ve fundalık araziler, % 14,4’ü diğer araziler kaplamaktadır.

Çanakkale Hayvan Varlığı (2019)

Resim
Küçükbaş Hayvan   Koyun 489.443 Kıl Keçisi 226.106

Çanakkale İlinde Süt Üretimi

Resim
Yayımlama Tarihi :04.05.2020 Güncelleme : 04.05.2020 Çanakkale,  ülkemizde süt üretimine dayalı, koyun-keçi yetiştiriciliğinin ve süt sığırcılığının yapıldığı önemli merkezlerden biridir. Bu önemi üretilen süt miktarından ziyade, üretilen sütün kaliteli olmasından ileri gelmektedir. Çanakkale İlinde  günde ortalama 1.581 ton süt, kooperatifler, birlikler ve özel kuruluşlar vasıtasıyla 755 adet süt soğutma tankında toplanıp, süt fabrikalarına gönderilmektedir. Süt, fabrikalar tarafından da kaliteli olmasından dolayı içme sütü olarak değerlendirilmektedir. Ezine, Ayvacık ve Bayramiç yöresinde üretilen koyun, keçi ve inek sütlerinin karışımından işlenerek üretilen Ezine Peyniri’nin ünü, Türkiye sınırlarını aşmıştır. Süt sığırcılığında ve süt keçiciliğinde yüksek verimli damızlık hayvanların olması, ilimizin güçlü yönlerinden biridir.

Çanakkale İlinin Tarımsal Sorunları

Tarımsal İşletmelerin ve tarım arazisi parsellerinin küçük olması verimliliği düşürmekte ve üretim maliyetlerini arttırmaktadır. Baraj ve göletlere bağlı sulama sistemlerinin açık kanal sistemi olması dekara üretim maliyetini artırmakta, gereksiz enerji kullanımına yol açmaktadır. Hayvancılıkta da işletmelerin küçük olması, modern tekniklerin uygulanmasında(Süt sağım ünitesi, Soğutma Tankı, Mekanizasyon) sıkıntı yaratmaktadır. Bu da süt üretiminde maliyetleri arttırmaktadır.