Çanakkale Bayramiç İlçesinin Tarihçesi


Bayramiç ve yöresi ilkçağlarda Truva Krallığının sınırları içindedir.Ortaçağ boyunca büyükçe bir Rum Köyü olarak kalmıştır. Bizanslara bağlı olduğu dönemde bugünlü Tepe Camiinin bulunduğu yerde bir Kır Kilisesi bulunmaktadır. Genellikle hayvancılık yapan göçebe halk, bayramlarda ve dini günlerde burada toplanmaktadır.

Bayramiç 1357 yılında Türklerin Rumeli’ye geçişleri sırasında Süleyman Paşa tarafından görevlendirilen Ahıhızır Emir Bey tarafından fethedilmiş ve Emir Bey Bayramiç’e yerleşmiştir. O sırada esas şehir Menderes Çayı kenarında Dutalan denilen yerdedir.
Ahihızır Emir Bey Tepe Camiini yaptırmıştır. Bundan sonra Türk Boyları bu camii etrafına ve bugünkü şehir merkezine yerleşmeye başlamışlardır. Önceleri göçebe halk, bayramlarda ve dini törenler için buraya toplanıp dağıldığından, bayram yeri anlamına gelen “Bayram İçi” veya “Bayram İçin ” adı verilmiştir. Bu söyleyiş zamanla ” Bayramiç “şeklini alarak kasabanın adı olmuştur.
Bayramiç’ten sonra, çevredeki ilk yerleşme merkezleri Türklerin Rumeliye geçişlerinde öncülük yapan Ahihızır Emir Bey’in ordusundaki Türkmen, Yahşi ve Saçaklı Beylere ödül olarak verilen Türkmenli, Yahşieli ve Saçaklı Köyleridir.
Bayramiç çevresinde Homeros’un İliada’sında bahsedilen Hacıköy’deki Hisarlık Kurşunlu ve Çaldağı Köyleri hakkında bazı şehir kalıntılarına rastlanıldığı gibi, Yunanca adı İdallar (Yiğitler) olan Muratlar gibi Asya ve İran’da yaşayan eski kabile adlarını taşıyan köyler vardır.
1691 yılında Konya2nın Hadim Kasabasından Mustafa ve Ahmet isimli iki kardeş Bayramiç’e gelerek yarlaşmişler, dericilik ve tabaklık yaparak kosa zamanda zengin olmuşlardır. O zaman Biga sancağına bağlı olan Bayramiç’in mütesellimliğini (vergilerini toplamayı) daha sonra da Kal’a-i Sultaniye (Çanakkale İli ) ye bağlı olarak Bayramiç Sancaktarlığını almışlardır.
Bayramiç, Sancaktar kardeşler zamanında gelişmeye başlamıştır. 1805 yılında bucak, 1902 yılında ilçe merkezi olmuştur. Ayrıca 1882 yılında belediye teşkilatı kurulduğu söylenmektedir.
Bayramiç İlçesi İstiklal Savaşı sırasında önce Anzavur, daha sonra Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir.İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline ilk tepki Seydişehir ile birlikte Bayramiç halkı tarafından gösterilmiştir. 12 Eylül 1922 tarihinde Milli Kuvvetler tarafından Yunan işgalinden kurtulmuştur.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi