Çanakkale Milli Parklar ve Tarihi AlanlarTürkiye’de Milli Park Kavramı 1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Yasasının 25. maddesi ile gündeme gelmiştir.

Daha sonra 1983 yılında 2873 sayılı Milli Parklar Yasası çıkarılmış ve bu yasa ile Milli Park , Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı şeklinde 4 korunan alan statüsü ortaya konulmuştur.

Milli Park ; Bilimsel ve estetik bakımdan , milli ve milletler arası ender bulunan tabi ve kültürel kaynak değerleri ile koruma , dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır.

Troia Tarihi Milli Parkı Troia Antik Kenti ve çevresi 07,11,1996 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Park olarak ilan edilmiştir.

Troia, Çanakkale-İzmir Devlet yolunun 28. Km.sinden 5 Km. içerdedir. Troia şehri , Küçük Asya’nın batı ucunda Çanakkale Boğazının girişindedir. Türkiye’nin bu kısmına Biga yarımadası (Eski adı Troia )denilmektedir. Troia, Troyalılarla Akaların (Yunanlılar) on yıl süren harplerindeki savaşçıların efsanevi hikayeleri ile asırlar boyunca uluslar arası bir üne sahip olarak bugüne kadar gelmiştir.

Arkeologlar Homeros’un İliada’sında anlatılan olayların Troia nın üçbin yıllık tarihi süresince yayılım gösteren dokuz antik medeniyet katından sadece birinin kapsamından geçtiği ve bu katın Homeros’un dünyaca bilinen ve tanınan Troia’sı olduğu tanımlanmıştır. Sahanın ve çevresinin tabiat tarihi ile ilgili en mühim özelliği jeolojik özelliği olup, saha dahilinde suya ilşkin rekreasyon faaliyetlerine uygun Plajlar vardır.

Milli Parkta arkeolojik yöre merkez olarak alınmıştır. Sınırlar Batıdan Ege denizi, Kuzeyde Çanakkale Boğazı, Doğuda devlet Karayolu Güneyde ise önerilen Park Tur yolu ile tespit edilmiştir. Bu sınırlar içerisinde kalan Milli Parkın alanı 13.350 Ha.dır.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı    (19.06.2014 tarihinde "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı" olmuştur.

1973’te kurulmuş ve Birleşmiş Milletler Milli Parklar ve Koruma Alanları listesinde olan Park, Çanakkale ili sınırları içerisinde, Gelibolu Yarımadasının güney ucunda, Çanakkale Boğazı’nın Avrupa yakasında 33.000 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İçerisinde 1 ilçe ile 12 köy bulunmaktadır.

1915 Çanakkale Deniz ve kara muharebelerinin geçtiği Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkın tarihi, kültürel değerleri ile orman ve bitki örtüsünün korunması, geliştirilmesi ve yönetimine ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesiyle Türk vatan savunmasının ve doğanın güzel bir örneği olarak uluslar arası barışa hizmet etmesi için dünya uluslarına tanıtılması amacıyla 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Yasası 20 .02.2000 tarih ve 23970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Park’a Edirne ve İstanbul’dan Tekirdağ ve Gelibolu yolu ile;Ankara, Bursa ve İzmir’den ise Çanakkale’den Kilitbahir ve Eceabat’a düzenlenen feribot seferiyle ulaşılır. En yakın havaalanı Çanakkale’dedir ancak tarifeli sefer yapılmamaktadır.

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Deniz ve Kara Muharebelerinin yapıldığı yerler Park içerisindedir. Ayrıca Batık gemiler, toplar, sperler, kaleler ve burçlardan ve savaşla ilgili yüzlerce başka kalıntıdan oluşan geniş bir yelpazenin yanı sıra 250.000’i aşan Türk Şehidinin ve yine 250.000’i aşan Avustralya,Yeni Zelenda, İngiliz ve Fransız askerlerinin savaş mezarları ve anıtları buradadır.

Muharebe alanları,savaş mezarları,,anıtlar ve savaşlı ilgili kalıntılar “tarihi sit alanı” ve “kültürel varlık” olarak tescil edilmiştir. Ayrıca MÖ 4000 tarihine dek giden birçok “Arkeolojik sit alanı ve anıtı”vardır. Çok çeşitli “doğal sit alanları ve anıtlar” içerisinde ise kumsallar, koyaklar, Akdeniz çalıları(maki) ile karışık koru parçaları, çarpıcı görünümlü jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar,bir tuz gölü(yakın zamana kadar bir kıyı gölüydü)ve 15. yüzyıl askeri mimarisinin eşsiz örneklerini içeren ilginç bir “kültürel miras” kolleksiyonu vardır.

Gelibolu Yarımadası, denizlerin kendine has akıntıları, az yükseltili, dik yamaçlı kıyıları ,oya gibi işlenmiş girintili çıkıntılı koyları,uzun kumsalları ile yörenin ormanlık tepeleri, vadileri savaşın akışında etkili rol oynamıştır.

Milli Parkta; Kilitbahirtaş Yaylası,Seddülbahir Savaş Alanı,Maeste Koyu,Tekke Köyü,Ertuğrul Koyu, İkizler Koyu, Hisarlık Tepe, Alçı Tepe,Zığındere, Kereviz Dere, Arıburnu, Anafartalar Savaş Alanlarında Kaba Tepe, Kanlı Şist, Conkbayırı,Savla ovası, Kakma Dağı ayrıca Türk Şehitlik ve Anıtları, Yabancı Mezarlık ve Anıtlar, Savaş kalıntıları (Tabyalar-silahlar, siperler, batıklar) Arkeolojik ve Tarihi Sitler,Müzeler ve Yerleşmeler görülmesi gerekli yerlerdir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi