Abidos (Abydos) Antik Kenti
Bu ad , İlyada destanında anılmasından da belli olduğu üzere, Truva Bölgesinde Helenleşme öncesi dönemden kalmadır. Ve çok eski Luwi dilenden gelmiş olabileceği sanılmaktadır. Geçmişi M.Ö. 2000’li yıllara değin uzanmaktadır. Kent ününü, özellikle Çanakkale bölgesi ortasında boğazdan geçişi denetleyecek bir üs konumda olmasına , ayrıca ilkçağda boğazın karşı kıyısındaki Sestos kenti ile bir yakadan diğerine geçiş için kullanılan başlıca iskele olmasına borçludur.

 Kentin yeri Çanakkale İl Merkezinin 6 Km. kuzeyinde bulunan Nara burnu ucudur. Günümüze ulaşmış tarihsel kalıntı yoktur. Sadece çanak-çömlek kırıkları bulunmaktadır. Pers ordusu Kral Kserkses komutasında M.Ö. 480 yılında Yunanistan seferine çıkarken, karşı kıyıya buradan, Abydos ve Sestos kentleri arasında kurulan iki geçici köprüden geçmişti. Makedonya Kralı Büyük İskender’in ordusuda M.Ö. 334 yılında donanmanın gemilerine dolarak , karşı kıyıdan Abydos’a çıkmıştır. (Umar 1983)


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi