Gallipoli (Critote- Kallipolis-Khersonesos)

Yöreye ilk yerleşenlerin Trak lar daha sonrada Lesbos luların(Midilli) Phokaia lıların (Foça) ve Miletos luların koloniler kurarak buraya yerleştiklerı sanılmaktadır .Burada kurulan ve kalıntılarına günümüzde rastlanmayan antik kente Kallipolis/Gallipolis adı verildi .İ.Ö. 6. yy. sonlarındaki Pers egemenliğini kısa bir bağımsızlık dönemi izledi. İ.Ö. 5.yy sonlarında Spartanın,İ.Ö. 4 yy da Makedonya egemenliğine girdi.

 Selefki lerle Pergamon (Bergama) krallığı arasında el değiştirdikten sonra İ.Ö. 191 de Roma ya bağlandı . Hunların ve Gotların yağmalarından sonra Bizans egemenliğine girdi,kenti İmparator İustinianus onarttı ve Kallipolis önemli bir ticaret merkezi haline geldi.
Kısa bir süre Venediklilerin elinde kalan kent Türklerin yörede gözükmeleri üzerine Bizans imparatoru Kallipolis i Roger de Flor yönetimindeki Katalonyalılara bıraktı.
1356 da Süleyman paşa tarafından alınan kent 1366 yılında gelen Haçlı donanmasının kuşatması ile tekrar Bizans yönetimine girdi . 1367
yılında I. Murat (Hüdavendigar) tarafından kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı.Çanakkale savaşlarına tanıklık eden kent,4/Ağustos/1920-26/Kasım/1922 tarihleri arasında Yunan işgalinde kaldı.Kurtuluş savaşı ile Türkiye sınırları içinde kaldı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi