İda ve Kazdağları ile ilgili sözler


İda, tarih; Kazdağları kültürdür.

İda, mitolojidir.

İda, uygarlıgın besigidir.

İda, tanrıların, tanrıçaların ask yuvasıdır.

İda, Homeros’a göre; Tanrıların evidir.

İda, Homeros’a göre “Bin pınarlı, çok pınarlı, hayvanı ve bitkisi bol olan yerdir.”

İda, Troas bölgesinin zirvesidir.

İda; tanrıçaların ölümlülere (Paris’e) rüsvet teklif ederek is yaptırdıgı ilk yerdir.

Kazdağları, efsanedir.

Kazdağları, tarihtir.

Kazdağları; tarihsel, kültürel, ekolojik ve toplumsal mirasımızdır.

Kazdağları, oksijen üretim merkezidir.

Kazdağları, kutsal agaçların (zeytin) yurdudur.

Kazdağları, halk tababetinin ilaç deposudur.

Kazdağları; gen kaynagıdır.

Kazdağları, dünyamızın en önemli ekolojik bölgelerindendir.

Kazdağları, Osmanlı donanmasının varolus unsurudur.

Kazdağları, Horasan erenlerinden Sarı Saltuk Baba’nın ikametgâhıdır.

Kazdağları, yöredeki Türkmenler için ibadet merkezidir.

Kazdağları, yazar Sabahattin Ali’nin esin kaynagıdır.

Kazdağları; Biga yarımadası eko-sisteminin sah damarıdır.

Kazdağları, Biyo-cografya açısından önemli bir degerdir.

Kazdağları; flora ve fauna bakımından, Biga yarımadası’nın en zengin alanıdır.

Kazdağları; yerüstü ve yeraltı su rezervleriyle, sıcak ve soguk su kaynaklarıyla, Biga

yarımadasının hayat kaynagıdır.

Kazdağları, Ege ve Marmara’nın gözüdür.

Kazdağları, Ege kıyıları için, kendini kuzey rüzgârlarına siper eden kahramandır.

Kazdağları; Kuzey Ege’de yapılan eko-turizmin sah damarıdır.

Kazdağları; tarih boyunca hep sömürülen bir alandır.

Kazdağları, Ormancılar için istihsal deposu, madenciler için satılacak topraktır.

Kazdağları; yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle bir bütündür, parçalanamaz

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi