Lysmahia Antik KentiLYSİMAHİA (LİZİMAHİYA )Gelibolu ilçemizin Ortaköy-Eksamil yöresinde , gerek Marmara ve gerekse saros Körfezine bakan bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Kent Lizimahos tarafından M.Ö. 305 yılında kurulmuştur. Bölgede yeni yapılaşmalar nedeniyle bu eski kentin taşları sökülerek ve başka nedenlerle kullanıldığından eski kentin kalıntıları yok denecek kadar azalmıştır. Bugün Askeri bölge içinde pek az temellere rastlanabilmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde (16.yy.’da) Gelibolu ile ilgili anlatımlarında Kavak Köyü yöresinde Eksamil’de bir kale gördüğünü ve bu kalenin 758 ‘de (1356 yılı) Osmanlıların ilk fethettikleri kale olduğunun yazar.

Kent Trakya Krallığı zamanında pek çok tarihi olaylar yaşamış ve şaşaalı bir dönem geçirmiştir. Lizimahos’un ölümünden sonra kent Suriye Kralı olan eski silah arkadaşlarından Selefküs’ün eline geçer. Selefküs M.Ö. 280 yılında Lizimahos’un oğlu olan Makedonya kralı Pitalamahos tarafından öldürülür. Ve kent Pitalamos’un eline geçer.

Dünyada üzerinde insan resmi bulunan para ilk kez Trakya Kralı Lizimahos tarafından Gelibolu’;da Bulunan Lilizimahiya Kentinde basılmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Lizimahos çok sevdiği Eski İmparatoru İskender’in ilk resmini bu paralara basmıştır. Bu gün halen bu yörede bu paralar bulunmaktadır

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi