Maydos (Madytos) Antik Kenti


Fenikeliler zamanında Maditus=Maydos adı ile kurulan ilk şehirdir. Maditus adı iki nüfûzlu kardeşin veya ünlü bir filozofun adına nispetle verilmiştir. Günümüzde ilçe merkezi olan bu yerleşmenin adı Eceabat’tır.Madytos’un tarihçesi hakkında ilk bilgiler İÖ.411 yılına aittir.. O yıl bir Atina donanması, Sparta’ya ve yandaşlarına karşı savaşı yürütürken Madytos’da üslenmiştir.

Madytos adı ilk kez Heredoto’da geçer. Ayrıca Xenophon’un Hellenikası’nda da kentin adı geçmektedir. Bu nedenle kentin İÖ.5.yüzyılda varlığını sürdürdüğü kanıtlanmış oluyor.
Madytos adının eski Hellen dilinde bir anlamı bulunmamaktadır. Prof.Dr.Bilge Umar’a göre; bu adın Hellenleşme öncesi bir yerli dilden geldiği sanılmaktadır.
Çanakkale Boğazı kıyısındaki İlkçağ kentlerinin yıkıntıları Ortaçağda çeşitli yapılarda, surlarda ve kalelerde kullanılmak üzere kullanıldığından Madytos’dan günümüze gelebilen görünür herhangi bir kalıntı bulunmamaktadır

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi