Sestos (Akbaş) Antik KentiEceabat İlçesine 4 km. uzaklıkta (yalova Köyündedir) , Akbaş limanının hemen üzerindedir. ŞehirM.Ö. 650 yıllarında Aiciler tarafından bir yunan kolonisi olarak kurulmuştur. M.Ö. 6.yy.sonlarında Perslerin eline geçmiştir.

Ancak M.Ö. 479 ‘da Perslerin geri çekilmesinden sonra şehir attik Delos deniz birliğinin önemli bir üyesi olmuştur. M.Ö. 411 yılında Peleponnes savaşları sırasında Ispartalılara karşı galip gelen Atina donanması, Seston’a çekilmiş ve burası Atinalıların sağlam bir kalesi olmuştur. M.Ö. 334 yılında Sestos Helle nizm devletlerine bağlı kalmış , M.Ö. 241’den sonra Bergama Krallığına bağlanmıştır. M.Ö. 200’de Mekedonyalıların eline geçen şehir, hemen sonra bölgedeki diğer şehirler gibi serbest şehir ilan edilmiştir. Ancak M.Ö. 191 yılında Suriye kıralı Antiokhos Yunanistan’da Romalılara yenilince , Anadolu’ya kaçarak Sestos’a sığınmış ve burayı müstahkem mevki haline getirmiştir. M.Ö. 188 yılında Romalıların Antiokhos’u Anadolu’dan atması üzerine şehir , Bergama Kırallığına bağlanmıştır. Romalıların ikiye ayrılmasıyla da (M.S.395 Bizansların eline geçmiştir. Bizans hükümdarı 1. Jüstinian burada bir kale yaptırmıştır. 668 yılında Emevilerin hakim olduğu bu şehir haçlı seferleri sırasında Venedik, Ceneviz, Piza gibi devletlerce elden ele geçmiştir. 1356 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bugünkü kalıntılar arasında Akbaş limanı,, Bizans döneminden sarnıçlar, şehir kalesi ve surlar bulunmaktadır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi