Sigeion Antik Kenti

SİGEİON, Helen dilinde “Sessizlik Yari” anlamına gelmektedir. Sigeion antik kenti M.Ö. 7. Yüzyılda aynen Akhilleion gibi, Midilli adasından gelen Mitileneliler tarafından kurulmuştur. M.Ö. 6. Yüzyılda Atinalılar tarafından zaptedilmiş, bu nedenle komşu Akhileion kentinde üslenen Mitilenelilerle, Sigeion’a yerleşen Atinalar arasında uzun yıllar savaş sürüp gitmiştir. Daha sonra M.Ö. 334 yılında Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından Atinalılardan alınmıştır Sigeion’un yeri Çanakkale İl merkezine 34 Km. uzaklıkta olan bugünkü Yenişehir Köyü’dür. Yenişehir eski bir Rum Köyü olup Birinci dünya savaşı sırasında boşaltılmıştır.

 Günümüzde burası Askeri yasak bölge kapsamındadır. Sigeion, arkaik ve klasik çağlarda Aşağı Menderes ovasının en büyük kenti idi. Makedonya Kralı Büyük İskender’in ölümünden sonraki iktidar mücadelesinde M.Ö. 302 yılında Lisimakhos tarafından kuşatılmış ve işgal edilmiş, İlion kenti ile birleştirilmiş, fakat baş kaldırdığı için İlion (Truva) tarafından tahrip edilmiştir. (MTA)


Sigeion antik kenti,Çanakkale, Kumkale’den güneye doğru uzanan yol Skamandros Irmağı (Kara Menderes) üzerinden geçmektedir. Bu yolun üzerinde bulunan köprünün 2 km. güneyindeki Yenişehir köyünün kurulduğu tepenin üzerinde Sigeion antik kenti vardır. Eski bir Rum köyü olan Yenişehir I.Dünya Savaşında boşaltılmış ve askeri bölge içerisine alınmıştır.Sigeion sözcüğü, Hellen dilinde Sessizlik, durgunluk ve suskunluk anlamında Sige sözcüğünden türetildiğini, Prof. Bilge Umar belirtmiştir. Buna dayanarak Sigeion’un “sessizlik yeri” olduğu söylenebilir. Sigeion, ilk kez Homeros’un İliadasında Pylai olarak geçmiştir. Helenistik dönemde bu isim Kara Menderes’in ağzı ile Eğe denizi arasında bulunan Çanakkale Boğazının güneyine doğru uzanan yarımadaya da verilmiştir. Bundan ötürü de kente Sigeion ismi yakıştırılmıştır. Strabon, Sigeion yarımadasını, yakınındaki Rhoeteion burnu gibi denize yarım daire yaparak uzandığını belirtir. Homeros’un değindiği İlion kenti de bu iki burnun bitiminde veya ortasında yer alır.Sigeion’un kuruluşu ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Heredotos, M.Ö.VI. yüzyılda Atinalılar tarafından, Lesbos (Midilli) adasındaki Mytilene kentinin yönetiminden savaşla alındığını belirtir. Bu nedenle de Athilleion’da yaşayan Mytilene savaşçıları ile Atinalılar arasındaki çatışmalar uzun yıllar sürmüştür. Bu savaşın izlerini de Mytilene’li Sappho’dan, çağdaşı Alkaios’dan görebilmek mümkündür. Onların yazdığı dizelerde Mytilene’liler ile Atinalılar arasındaki savaşların Sigeion kentinin surları önünde yapıldığına geniş yer verilmiştir. Sigeion’da yeterli bir yüzey araştırması ile arkeolojik kazılar yapılmadığından bu konudaki bilgiler yalnızca antik kaynaklara dayanmaktadır. Yenişehir tepesi ile Kumkale’nin 10 km. güneybatısında, Beşike burnunun 3 km. kuzeydoğusundaki yüksek tepenin bir tümülüs olduğu sanılmıştır. Ancak, H.Schliemann’ın burada yaptığı araştırmalar bunun tümülüs olmayıp, doğal bir tepe olduğunu göstermiştir. Yenişehir köyünün bulunduğu tepenin çevresindeki duvar kalıntılarının da eski Rum köyüne ait olduğu anlaşılmıştır. Bunun dışında Sigeion ile ilgili bir kalıntı henüz bulunamamıştır. Yalnızca çevrede çok sayıda antik keramik parçaları, temel ve duvar döküntüsüne rastlanmaktadır.
Kaynak : https://ancientturkey.blogspot.com/2019/03/sigeion-antik-kenti-canakkale-yenisehir.html

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi