Truva Mitolojisi


Mitolojiye göre deniztanrıçası Thetis çok alımlı ve çok güzel bir tanrıçadır. Kronos’un oğlu , Gök Tanrıçası Hera’nın kardeşi ve kocası , Tanrıların babası ve kıralı Zeus ile Deniz tanrısı Poseidon bile Thetis ile evlenmeyi çok istemektedir.

Masal bu ya kahinler Thetis’in doğuracağı erken çocuğun babasından daha güçlü ve akıllı olacağını söylemişlerdir. İşte bu sebeptendir ki tanrıların kralı Zeus ve Deniz Tanrısı Poseidon, O2nu , Aikos’un oğlu Teselya Kralı Peleus ile evlendirmeye karar verirler. Olympos’daki şölenlere benzer bir şölen kurulur. Pelion (Teselya) Dağında.Bütün tanrılar ve tanrıçalar bu evlilik törenine davet edilmişlerdir. Nekterın verdiği zevkle çalgılar çalınmakta ve şarkılar söylenmektedir. Ancaki Nifak tanrıçası Erins unutulmuştur. Bu görkemli şölene davet edilmeye…
Davet edilmediğine çok kızan ve şölen yerine gizlice gelen Erins, üzerinde Tanrıların en güzeline yazılı bir altın elmayı şölen masasının üzerine geldiği gibi gizlice bırakır… Bir anda şölene katılanlar arasında huzursuzluk başlamıştır… Erins , adıyla mütenenasip bir olayı başlatmış ve nifak tohumlarının saçmıştır.
İşte o nifak tohumlarıdır ki, yıllarca sürecek meşhur Troya savaşlarının başlamasına sebep olmuştur mitolojiye göre..
Şölendeki huzursuzluğun had dereceye ulaştığını gören göklerde gürleyen bulutları devşiren, şimşekler savuran ve de başının bir işmarı ile Olmpos Dağını titreten tanrıların kralı Zeus , olaya müdahale etmek ihtiyacının duyar ve gök tanrıçası Hera, Zeka Tanrıçası Athena ve aşk tanrıçası Afrodit arasında bu seçimin yapılmasına ve seçimi de Olympos Dağı’nın en uzak bir bölümünde oturan, gene kahinlere göre büyüdüğünde ülkesinin başına büyük bir felaket açacağı bilinen kurban edilmek üzere bir çobana teslim edilen ancak çobanın merhametiyle ölümden kurtulan bir ölümlü yapacaktır… Tanrıların babası Zeus böyle istemektedir… Bu ölümlü de, Troya Kralı Priamos’un oğlu Paris’tir.

İda (Kaz) Dağı’nda her şeyden habersiz sürülerini otlatmakta olan Paris’in karşısına çıkan bu üç tanrıça O’na içlerinden hangisinin en güzel olduğunu sorarlar… Elmayı Paris’e teslim ederler. Paris için gerçekten çok zor bir seçimdir. Bu… Çünkü üç tanrıça da çok güzeldir. Paris kararsızlık içersinde iken Tanrıçalar onu’ etkilemek için belki de tarihin ilk rüşvetini teklif ederler. Gök Tanrıçası Hera, Paris kendisini seçtiği taktirde Asya’nın en güçlü krallığını vaad eder. Zeka Tanrıçası Athena ise O’nu dünyanın en bilge kişisi yapacağını ..Ama Aşk tanrıçası Aftodit !in teklifi Paris için hepsinden daha cazibelidir…. Afrodit O’na dünyanın en güzel kadının vaad eder.. ve Paris , Dünyanın en güzel kadınına sahip olabilme uğruna tercihi Aşk Tanrıçası Afrodit için kullanarak , biraz evvel kendisine üç tanrıça tarafından teslim edilen altın elmayı Afrodit’e verir.
Hera ve Athena , Paris’in kendilerini seçmediğine çok kızmışlardır. ve Paris’in yanından ayrılırken Ondan bunun intikamını çok acı şekilde alacaklarına yemin ederler.
Günler geçer aradan, önce Paris asıl ailesinin yanına döner ve günlerden bir gün bir vesile ile evine gittiği Sparta Kralı Menelaus’un genç ve güzel karısı Helena ( Güzel Helen)’ya aşık olur. Ve aşk tanrıçası Afrodit’in yardımı ile O’nu Troya’ya kaçırır. Bununüzerine Menelaso’un kardeşi Agamemnon ordusu ile birlikte Troya’ya saldırır. Ve işte meşhur Troya savaşları başlamıştır artık…Nifak tanrıçası Erins’in Pelion Dağında saçtığı nifak tohumları sermiş ve Aka’lılarla Troyalıları karşı karşıya getirmiştir. Tarihin enkanlı savaşları cereyan etmeye başlamıştır.
Yıllarca süren savaşlar sonucunda Akha’lılar , Troyalıları bir savaş hilesi yapmadan yenmenin mümkün olamayacağını düşünürler. Bunun üzerine içerisine Akha’lı savaşçıların saklandığı bir tahta atı Troya’nın surlarının dibine bırakarak geri çekilirler. Akha’lıların kaçtığına kanaat getiren troya2lılar tahta atı içeri alarak eğlenmeye başlarlar. Şölen sarhoşluğu içerisinde bulunan Troya’lı nöbetçiler , Tahta At’ın içerisinden çıkan Akha’lı savaşçılar tarafından öldürülür. Ve Troya kapıları Akha savaşçılarına açılır. Sonuçta Troya Akha’lılarca işgal edilmiş , Troya Kralı Priamos ve oğlu Paris, Thetis’in torunu Neoptelamos tarafından öldürülmüştür. Hera ve Athena ettikleri yemini tutmuş Paris’ten öçlerini almışlardır. Menelaos da karısı Helena’ya yeniden kavuşmuştur.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi