Bolayır (Çanakkale-Gelibolu)

Bolayır Köyü Çanakkale İli Gelibolu İlçesindedir.Beldenin ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Troya Savaşları sırasında İlçemiz Gelibolu´dan bahsedilmesi, buna bağlı olarak kasabanın kuruluşunun eski olduğunu gösterir.

Kasaba uzun müddet Atinalıların ve Spartalıların (M.Ö) 430-404 Makedonyalıların (M.Ö.) 336-334 ve 251 daha sonra Bergama Krallığının hakimiyetinde kalmış ( M.Ö ) 189 (M.S.) 395 yılları arasında Roma ( Romalılara ait kalıntılara Bakla Burnu mevkiinde halen rastlanılmaktadır.) (M.S.) 395 -1356 yılları arasında Bizans İmparatorluğuna ait kalıntılara da rastlanmıştır. 1352 yılına kadar Bolayır mevkiinde Bizanslıların da oturduğu anlaşılmaktadır. Bizanslılar Sırplarla savaş halinde iken Osmanlı Beyi olan Orhan Gazi´den yardım istemişler bunun üzerine Orhan Gazi Rumeli´ye geçerek Selanik de dahil olmak üzere bir çok yeri Sırplardan kurtarmıştır. Bizanslılar bu hizmet karşılığı olarak Çimpe Kalesini Osmanlılara hediye ettiler. Böylelikle Osmanlılar Çimpe Kalesine asker bırakarak tekrar Anadolu´ya döndüler.

Orhan Beyin oğlu Gazi Süleyman Paşa bu askerlerin başına Komutan olarak atandı. Anadolu´dan gelen Türkleri Gelibolu´ya ve Bolayır´a yerleştirdi. Kasabamızın adı da efsaneye göre Gazi Süleyman Paşa´nın getirdiği Türklerin yerlerini bul-ayır demesi ile zamanla değiştirilerek Bolayır olarak günümüze kadar gelmiştir. 1.Dünya harbinde azmini dünyaya tanıtan Anafarialar Müdeafası Gelibolu´nun namım ve müdeafayı yapan kuvvetlere bu kasabada katılmıştır.

Bolayır Cumhuriyet döneminde köy muhtarlığı iken 1958 yılında belediye olmuştur.Beldenin nüfusu (2010 yılı) 1.365’dir.

Bolayır Belediyesi; 06.12.2012 tarihli ve 5494 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanunla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olması nedeniyle ilk mahalli idareler genel seçiminden(30.01.2014) geçerli olmak köye dönüştürülmüştür.

Yayınlama :10.09.2011
Güncelleme : 30.04.2014

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi