Kalkım Beldesi (Çanakkale-Yenice)


Anadolu’nun en eski uygarlığına sahip olan bu yörenin tarihi yaklaşık olarak M.Ö 3000 yıllarına rastlamaktadır. Uzun süre Truva uygarlığına bağlı olarak kalmış, Kaz Dağının eteklerine kurulmuştur. Truva savaşının önemli kişilerinden Truva Kralı Pran’ın oğlu “Paris” sürülerini bu yörede otlatmıştır. Yöre daha sonra Perslerin Büyük İskender devrinde Bergama Krallığına bağlı kalmıştır. Büyük İskender’in Granikos Muharebesinden sonra 334 Haziran ayı içinde yaptırdığı Agonya Kapısı olarak bilinen Kayatepe Köprüsü halen tarihe meydan okuyarak dimdik ayaktadır.
Agonya adı günümüze kadar çeşitli değişikliklere uğrayarak gelmiş olup, tarihi Lidyalılara dayanmaktadır.(Hellen dilinde Agonia sözcüğü ile çoraklık veya kısırlık tanımlanmıştır. Bununla beraber Agonya Anadolu kökenli bir isim olup, Hellen diline uydurulmuş olabileceği de düşünülür) Lidya Kralının kardeşi Adramit bugünkü Edremit kentini kurmuş, Kalkım yöresinide (Agonya) kendisine bağlamıştır. Aynı zamanda burasını önemli bir demir işleme merkezi haline getirmiştir.

Lidyalılar zamanında işlenen demir curufların bulunduğu yerde, bugün Kalkımın büyük mahallerinden biri olan yeni mahalle kurulmuştur.

Kalkım kasabasının, Türklerin eline geçmesi(1071) Malazgirt Savaşı’ndan sonra, Anadoluya gelen Oğuz boylarından Bozoklara mensup Bayat, Avşar boylarının, oba olarak bilinen yerlere yerleşmesiyle, yaklaşık 1301 yılında Karasi Beyi tarafından türk topraklarına katılmıştır.Karasi Beyliği tarihe karıştıktan sonra, Osmanlılara bağlanmış ve önemli bir yerleşim merkezi olmuştur.Osmanlı zamanında burada çevre mahkemelerine bakan kadı vekilleri (Naipler) oturduğundan “NAİPLİ” adını almıştır.

93 Harbi olarak bilinen1877-1878 Osmanlı – Rus Harbinden sonra balkanlardan ve doğudan göç etmek zorunda kalmış Türk vatandaşlarımız bu bölgede ikamet ettirilmiştir.
1. Dünya Harbi yıllarında önemli bir kavşak noktasında bulunmasından dolayı Fransızlar, Yunanlılar ve İngilizler tarafından işgal edilmiş, Çanakkale – Balıkesir ve Anadolu’nun irtibatını kesmek için Kalkım’da karakol merkezleri kurulmuştur.

Atatürk 1934 yılında İran Şahı ile yaptığı gezi sırasında Kayatepe denilen yerde Kalkımlılar tarafından karşılanırken,giydikleri üç etek ve diz altından bağlanan mahalli kıyafetler Atatürk’ün dikkatini çekmiş, yörenin kalkınması için yetkililere emir vermiştir. Kakım 1978 yıında nahiye olmuş,11-12-1977 seçimleriyle fiilen belediye hizmetleri başlamıştır.

TELEFONLAR:
KALKIM BELEDİYESİ TEL: 0286 484 70 48
KALKIM İLKÖĞRETİM OKULU TEL: 0 286 484 70 15
KALKIM ÇOK PROGRAMLI LİSESİ TEL: 0286 4847004 / 7213
KALKIM JANDARMA TEL: 0 286 484 70 16
KALKIM SAĞLIK OCAĞI TEL: 0 286 484 70 35
KALKIM ORMAN İŞLETME M. TEL: 0 286 484 70 18
KALKIM OTEL TEL: 0 286 484 70 61
ILİADA HOTEL TEL: 0 286 484 77 78

Kaynak : http://kalkim.com
Yayınlama : 24.09.2011

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi