Osmanlı Sultanlarının Çanakkale Gezileri Çanakkale’yi ziyaret eden Padişahlar

Çanakkale’yi ziyaret eden Padişahlar

Osmanlı Sultanları, Çanakkale boğazına stratejik konumu sebebiyle büyük önem vermişlerdir. Çanakkale Boğazındaki Türk hâkimiyeti Fatih Sultan Mehmedle başlamış bu dönemde boğaza karşılıklı iki kale yaptırılmıştır. İstanbul’un güvenliğini sağlamak için daha sonraki yıllarda Çanakkale boğazı üzerinde  tabyalar inşa edilmiştir. Boğazda yapılan tahkimatların durumunu görmek üzere Osmanlı sultanlarının Çanakkale boğazını ziyaret ettikleri görülmektedir.

Osmanlı sultanlarından beşi Çanakkale boğazına ziyarette bulunmuştur.

I. Ahmed Edirne’ye yaptığı  gezi sonrası Gelibolu ve Çanakkale’ye gelmiştir.IV. Mehmed iki kere Çanakkale boğazını
ziyaret etmiştir. Sultanın birinci gezisine Valide Hatice Sultan da eşlik etmiştir. Bu iki padişahın av merakı olduğundan ziyaretlerinde av da yapmışlardır. Bu iki padişahın ziyaretlerden sonra uzun süre Osmanlı padişahları bölgeye gelmemiştir. II. Mahmud 1831, Abdülmecid 1844, Abdülaziz ise 1863 ve 1867 yıllarında Çanakkale ve Gelibolu şehirlerini ziyaret etmişlerdir.

Osmanlı padişahları II. Mahmud’la birlikte yurt içi ve dışı gezileri yapmaya başlamışlardır. Bu memleket gezilerini Abdülmecid ve Abdülaziz devam ettirmiştir. Bu geziler idarî, malî ve sosyal yeniliklerin taşrada uygulanışını
görmek ve halkın meselelerini, şikâyetlerini dinlemek, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmıştır. Bu şekilde sultanlar tebaanın durumunu bizzat müşahede etmişlerdir. Halk da ulaşılmaz olarak gördükleri padişahların şehirlerine gelmesini büyük bir sevinçle karşılamışlardır. Böylece yöneten ve yönetilen bir araya gelmiştir.
Padişahların Çanakkale ve Gelibolu gezilerinin diğer bir amacı da boğazdaki tahkimatları görmek ve teftiş etmektir. Osmanlı Devleti, Çanakkale boğazındaki kale ve tabyaların tahkim edilmesine büyük bir önem vermiştir. Çanakkale boğazına gelen padişahlar, kale ve tabyaların yanında Gazi Süleyman Paşa ve Yazıcızâdenin türbelerini ziyaret etmişlerdir.

Kaynak : A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 47, ERZURUM 2012, 303-318
OSMANLI SULTANLARININ GELİBOLU VE ÇANAKKALE GEZİLERİ
Excursions of the Ottoman Sultans to Gelibolu and Çanakkale
Dr. Şerif KORKMAZ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi