Topçamlar Tabyası (Çanakkale-İntepe Bölgesi)Topçamlar Tabyası Çanakale İli Merkez İlçesi İntepe Mevkiindedir.Tabya Sultan Abdülaziz devrinde
Boğaz Tahkimatının güçlendirilmesi amacıyla Topçu sınıfı için inşa edilmiştir. Tabya İntepe Tabyalarından olup Yakınında ÇANAKKALE ve KARANLIK BOĞAZ Tabyaları bulunmaktadır.
Tabyada şu anda 3 adet 1883-1888 tarihleri yapımlı Alman KRUPP Marka, Çakma, 28cm çapında 8,5 mt. Boyunda top mevcut olup, bu toplar ÇANAKKALE Savaşlarında kullanılmış ve görevini yapmışlardır.

 ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ SARIBAŞ’IN 7/1362 ESAS NO’LU YAZILI SORU ÖNERGESİ

Çanakkale-İzmir karayolunun 18. Km’dc tarlalarda çürümeye terk edilen, 1883-1888 yıllan arasında Osmanlı Sultanı Abdülaziz Han döneminde Çanakkale Boğazının savunmasını güçlendirmek üzere yaptırılan, Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından emperyalist güçlere karşı Çanakkale Savaşları sırasında düşmanı bozguna uğratan, tarihi “Topçamlar Tabyaları” ile ilgili;

SORU 1: Tarihi Topçamlar Tabyaları’nın kayıtları tutulmuş mudur? Tutuldu ise Topçamlar Tabyaları’nın kayıtları nerededir? Bu Kıyarlara göre toplam kaç adet Topçamlar Tabyaları vardır? Bu toplar bir yere zimmetlenmiş midir?

SORU 2 : 8,5 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen Tarihi Topçamlar Tabyaları’nın bakımsız ve namlularının toprağa gömülü vaziyette tarlalarda çürümeye terk edildiği iddiaları doğru mudur?

SORU 3 : Tarihi Topçamlar Tabyaları’nın gün yüzüne çıkarılarak sahiplenilmesi ve sergilenerek halkımızın ziyaretlerine sunulması için bir çalışmanız olacak mıdır?

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ SARIBAŞ’IN 7/1362 ESAS NO’LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA  VERİLEN  CEVAP

CEVAP : Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede; söz konusu tabya içinde bir adet bataryanın bulunduğu, bu bataryanın içinde de 3 adet top bulunduğu tespit edilmiş olup, tescil işlemleri Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/11/2008 tarihli ve 4017 sayılı kararı ile yapılmıştır.
Söz konusu tabyanın bir kısmı günümüzde toprak içinde kalmaktadır. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/11/2008 tarihli ve 4017 sayılı kararında da Çanakkale ili sınırları içerisinde kalan, Milli Harp Tarihinde değer taşıyan top, tabyaların envanterlenmesi, yerinde korunmaları ve sergilenmeleri ve daha sonraki uygulamalara ilişkin yapılması gerekli işlemler 7 madde halinde belirtilmiş olup, söz konusu Kurul kararı doğrultusunda Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne herhangi bir başvuru olması halinde ayrıca konu değerlendirilebilecektir. Bataryanın kayıtlan Genel Kurmay Ateşe Başkanlığında bulunmakta olup, bu topların  bir yere zimmetle alınıp alınmadığı konusunda anılan Başkanlıktan gerekli bilginin temin edilmesi gerekmektedir.

Soru önergesine verilen cevabın orijinali için tıklayınız

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi