Çanakkale İli Toptancı Halleri


Toptancı halleri, 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulmaktadır. Bu Kanuna istinaden çıkarılan ve 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik” ile toptancı hallerinin kurulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Toptancı halleri belediye sınırı ve mücavir alanları içinde belediyeler, büyükşehir belediye sınırı ve mücavir alanları içinde ise büyükşehir belediyeleri tarafından kurulur. Belediyelerin yanında, gerçek ve tüzel kişilerin de faaliyet göstereceği yerdeki ilgili belediyeden izin almak kaydıyla toptancı hali kurabilmesi mümkündür. 

09.05.2020 tarihi itibariyle Çanakkale İlinde Çanakkale Belediyesi Toptancı Hali, Bayramiç Belediyesi Toptancı ve Biga Belediyesi Toptancı Hali olmak üzere 3 adet Toptancı Hali bulunmaktadır.

Çanakkale Belediyesi Toptancı Hali 
Adres : İsmetpaşa Mahallesi Mustafa Yücel Özbilgin Cad. No:8 Çanakkale
Telefon : 0286 212 37 61
Faks : 0286 213 52 53 

Bayramiç Belediyesi Toptancı Hali
Adres : Bayramiç İlçesi/ Çanakkale 
Telefon : 0286-773 48 33 
Faks : 0286- 773 71 13

Biga Belediyesi Toptancı Hali 
Adres : Biga İlçesi /Çanakkale
Telefon : 0286-316 02 53
Faks : 0286-316 02 53

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi