Çanakkale İlinin Orman Varlığı

Yayımlama : 08.05.2020
Güncelleme : 08.05.2020
Çanakkale İlinin yüzölçümü Türkiye İstatistik Kurumu Bölgesel İstatistik Verilerine göre (gölalanı hariç) 993.318 hektar olup, , 480.465 hektarı ( % 48.3)  ormanlık  alanı kaplamaktadır.Verimli Orman alanı 391.953 Hektar, Bozuk orman alanı 118.512 hektardır. Çanakkale topraklarında 531.102,5 ha saha ormanlarla kaplı olup, bu da genel sahanın % 53,8’ine karşılık gelmektedir. Şehrin orman alanlarının çokluğunun temel nedeni, yarımadalar üzerinde kalan topraklarda nemli olan denizsel iklim etkisinin varlığıdır. Çanakkale Ormanları kendilerini oluşturan başlıca ağaç türlerine göre genel olarak Kızılçam(Pinus brutia), Kara Çam(P. nigra), Meşe(Quercus sp.), Doğu Kayını(Fagus orientalis) ve Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani) ormanları şeklinde ayrılabilir. Çanakkale’de ayrıca bu doğal ormanların yanında sonradan tesis edilen Fıstıkçamı(P. pinea) ve Sahilçamı(P. pinaster) ormanları da yer almaktadır. Biga Yarımadası’nda ormanların ağaç türleri itibariyle farklılığı üzerinde en etkili faktör olarak, bu Yarımada’da yükselen iki dağlık kütle gösterilebilir. Bu dağlık kütlelerden biri Yarımada’nın kuzeyindeki Biga Dağları, diğeri ise güneydeki Kazdağları’dır. Genel olarak bu iki kütlenin de kuzey bakılı yamaçlarında meşe, kayın ve göknar ormanları, kızılçam ve karaçam ormanları ile birlikte yayılış gösterirken, güney bakılı yamaçlarda ise kayın ve göknar ormanları bulunmamaktadır. Ormanlarda yayılış gösteren başlıca ağaç türleri başta Kızılçam(Pmus brutia) olmak üzere Karaçam(P. nigra), Doğu Kayını(Fagus Orienta1is), Adi Gürgen(Carpinus Betulus), Anadolu Kestanesi(Castanea sativa), Saçlı Meşe (Quercus cerris), Mazı Meşesi(Q. infectoria) Palamut Meşesi(Q ithaburensis), Macar Meşesi(Q.frainetto), Tüylü Meşe(Q. pubescens), Çoruh Meşesi (Q. iberica), Kermes Meşesi (Q. coccifera), Kazdağı Göknarı(Abies equi-trojani), Titrek Kayak(Populus tremula)’tır

 Kaynak : https://www.ogm.gov.tr/Sayfalar/Ormanlarimiz/Illere-Gore-Orman-Varligi.aspx (08.05.2020) Yenice Değerleri Sempozyomu

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi