Çanakkale İlinin Tarımsal Yapısı


Çanakkale İlinin yüzölçümü Türkiye İstatistik Kurumu Bölgesel İstatistik Verilerine göre (gölalanı hariç) 993.318 hektar olup, dağılımı aşağıda gösterilmiştir. İlin %33,4’ü işlenebilir arazi, % 3,1’i mera, % 49,3’i ormanlık ve fundalık araziler, % 14,4’ü diğer araziler kaplamaktadır.Toprak Varlığı Ve Dağılımı
             Alanı (Hektar)
Payı (%)
İşlenebilir Arazi
331.633
33,4
Çayır-Mera Arazisi
30.564
3,1
Ormanlık ve Fundalık Arazi
489.702
49,3
Yerleşim Alanları, Tarıma Elverişsiz Arazi ve Diğer
141.419
14,2
T O P L A M
993.318
100,0

Çanakkale İlinde 2019 yılında  işlenebilir arazinin % 76,22’si Tarla Arazisi (Nadas Dahil), % 6,31’i Sebze Arazisi (Örtüaltı Dahil), % 6,26’sı Meyve Arazisi, % 1,39’u Bağ Arazisi ve % 9,82’si Zeytinliklerden oluşmaktadır.

     İşlenebilir Arazi Dağılımı
Alanı (ha)
Payı (%)

Tarla Arazisi (Nadas Dahil)
252.747
76,22
Sebze Arazisi (Örtüaltı Dahil)
20.942
6,31
Meyve Arazisi
20.754
6,26
Bağ Arazisi          
4.617
1,39
Zeytin Arazisi
32.573
9,82
TOPLAM
331.633
100,00
İlde  46.173 tarımsal işletme mevcut olup, işletme başına düşen arazi miktarı 71,8 dekardır. Ülkemizde işletme başına düşen arazi miktarı 60,9 dekardır.
 Devlet Su İşleri Etüt Sonuçlarına göre; Çanakkale İlindeki 331.633 hektar tarım arazisinin 113.258 hektarı (%34) sulamaya elverişlidir. İlde sulama amaçlı olarak kamu kurumları tarafından yaptırılan 8 baraj, 58 gölet, 25 bent-kaynak, 9 derin-keson kuyu bulunmaktadır. Bu yapılardan toplam 80.123 hektar alan sulanmakta olup 36.669 üretici faydalanmaktadır. İldeki tarımsal sulamada kullanılan 8 barajın su depolama hacmi 501.330 hm³, 58 göletin 174,249 hm³ olmak üzere toplam 665,579 hm³ su depolama hacimleri bulunmaktadır.

İlde en fazla sulanabilir arazi Biga (%23,0), Bayramiç (%13,4), Merkez (% 12,7) ve Yenice (%12,6) ilçelerimizde bulunmaktadır. 2019 yılında sulanabilir arazinin 83.001 hektarında (% 73,3) sulu tarım yapılmış, bunun dışında kalan 30.257 hektarı (% 26,7) ise kuru şartlarda kullanılmıştır. 2019 yılında sulanan arazinin 68.172 hektarı devlet imkânları ile (% 82); 14.829 hektarı da (% 18) halkın kendi imkânları ile sulanmıştır.

İlde 2019 yılında sulanan 83.001 hektarlık alanın; 44.387 hektarında Tarla Ürünleri (Çeltik, Dane Mısır, Silajlık Mısır, Kuru Fasulye, Yonca vb.), 20.395 hektarında Sebze (Domates, Biber, Kavun, Taze Fasulye, Lahana vb.), 18.219 hektarında Meyve (Elma, Şeftali, Kiraz, Nektarin, Armut vb.) yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Bitkisel üretimde; Çeşitlilik ve üretim miktarı bakımından Türkiye'nin en önemli illerinden biridir.İlimizde 112 farklı çeşit ürün üretilmekte ve 65 tanesi ekonomik değere haiz ürünlerdir.Bunlardan 44 ürün, üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk on içerisinde yer almaktadır.

Sebze Üretimimiz 968.913 Ton, Türkiyenin %2,50.
Meyve Üretimimiz 518.793 Ton, Türkiyenin %2,64
Tarla Ürünleri Üretimimiz  .440.346ton,Türkiyenin %2,93
BİBER (Salçalık) Üretimi 234.735 Ton, Türkiye üretim miktarının % 20’i ve 1. sırada,
DOMATES Üretimi 605.104 ton, Türkiye üretim miktarının %5’ni ve 7. sıradadır.
(Üretilen Domatesin %95’i Tarlada Üretilmektedir.)
ŞEFTALİ Üretimi; 126.487 Ton, Türkiye üretim miktarının % 19’i ve 1. Sırada
NEKTARİN Üretimi 30.523 Ton, Türkiye üretim miktarının % 25’i ve 1. sırada
ÇELTİK Üretimi; 93.020 bin Ton, Türkiye üretim miktarının % 9’u ve 4. sırada
Silajlık Mısır Üretimi 779.977 Ton, Türkiye üretim miktarının %3’nı ve 9. sırada
SORGUM (Yeşil Ot) Üretimi 21.319 Ton, Türkiye üretim miktarının %26’i ve 1. sırada
İTALYAN ÇİMİ (Trinova) Üretimi 241.843 Ton, Türkiye üretim miktarının % 33’ı ve 1. sırada
YULAF (Yeşil Ot) Üretimi 572.464 Ton, Türkiye üretim miktarının %18’u ve 1. sırada
YEM BEZELYESİ Üretimi 59.479 Ton, Türkiye üretim miktarının % 21’i ve 1. sırada
Organik Bitkisel Üretim: 661 Üretici ile 45 bin dekarlık alanda, 95 Farklı ürün organik olarak üretilmektedir. Organik Et Üretimi: Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliği Türkiye de ilk olarak ilimizde kurulmuştur. İyi Tarım uygulamaları: Meyve ve Sebzede 672 çiftçi, 27 farklı üründe 65.000 dekar alanda İyi Tarım uygulama alanımız bulunmaktadır. Gübre kullanımı Çanakkale 79.000 ton, Türkiye 6 milyon tondur.

Bu sayfa Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğünün Brifing raporlarından faydalanılarak hazırlanmıştır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi