Çanakkale Sanayisi Genel Bilgi


Çanakkale’de bir tanesi Çanakkale Merkez diğeri Biga ilçesinde olmak üzere iki kurulmuş  Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır.Ezine’de kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB, tüzel kişiliğini kazanmış olup altyapı çalışmalarına yönelik süreç devam etmektedir.İl genelinde aktif olarak faaliyet gösteren iki OSB’nin toplam parsel sayısı 113 olup bu parsellerin 61’i Çanakkale OSB, 52’si ise Biga OSB’de bulunmaktadır.Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi dışında faaliyet gösteren tüm OSB’ler karma sanayi bölgesi statüsündedir.
Çanakkale'de Biga’da 2 adet, Merkez, Çan, Gelibolu, Gökçeada ve Lapseki ilçelerinde 1’er adet olmak üzere toplam 7 adet küçük sanayi sitesi bulunmakta olup yeni bir küçük sanayi sitesinin Ezine ilçesinde kurulumuna yönelik süreç devam etmektedir.

Sanayi Sicil Sistemi 2018 yılı verilerine göre Çanakkale’de çeşitli sanayi kollarında üretim yapan yaklaşık 900 işletme bulunmakta olup bu işletmelerin imalat alanları ağırlıklı olarak gıda ürünleri, mobilya, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri, metalik olmayan mineral ürünler ve fabrikasyon metal ürünleri şeklindedir.
Sanayi Sicil Sistemi 2018 yılı verilerine göre Çanakkale’nin imalattaki toplam istihdamının yaklaşık %20 sinin sadece gıda ürünleri imalatı sektöründe olduğu görülmektedir.

Çanakkale ilinde sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde, ilk sırada %37,34 ile Gıda Ürünleri, ikinci sırada %9,76 ile Ağaç ve mantar ürünleri ve üçüncü sırada ise % 7,78 ile Metalik olmayan mineraller sektörü yer almaktadır

Çanakkale İlinde sanayi sektöründe istihdamda %24,49 ile Metalik olmayan mineral ürünler, %21,02 ile Gıda ürünleri sektörü, %9,80 ile Ana metal sektörü ilk üç sırada yer almaktadır. Sanayi Sicil Bilgi Sistemine göre aşağıdaki grafiklerde işletmelerin sektörel dağılımı ve sektörlere göre istihdamın dağılımı belirtilmiştirÇanakkale İlinde Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı (İlk 11 Sektör) (%)Çanakkale İlinde, sanayi sektöründe istihdamın dağılımını (İlk 10 sektör)gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Sektör Adı
Çalışan Sayısı
İl Payı
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
4721
22,98%
10-Gıda ürünlerinin imalatı
4098
19,95%
35-Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
2295
11,17%
31-Mobilya imalatı
1370
6,67%
24-Ana metal sanayii
1176
5,72%
7-Metal cevherleri madenciliği
1092
5,32%
5-Kömür ve linyit çıkartılması
814
3,96%
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
736
3,58%
8-Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
575
2,80%
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)
496
2,41%
Toplam
20545Kaynak :Çanakkale İl Raporları

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi