Havdan Asartepe Kale Yerleşmesi


Biga ilçesi, Havdan, Eybekli,Sarısıvat  ve Ovacık köyleri arasında bulunan Kokarca ve Asartepe üzerindedir. Her iki tepe arasına yayılmış olan yerleşimin üzeri oldukça sık ormanlarla ve bitki örtüsü ile kaplı olması nedeni ile detaylı araştırma yapılamamıştır. Çalılıklar içinde izlenebildiği kadarı ile temel kalıntıları ve mimari parçalar görülmektedir. Duvarlar moloz taşlardan ve kuru duvar tekniğinde yapılmıştır. Tepe üzerinde yapılan yüzey araştırmalarında, Kaçak kazı çukurları ve yol kenarındaki kesitlerde, seramik parçaları, çatı kiremit parçaları ve mimari parçalar görülebilmektedir. Yerleşim tepenin kuzey etekelerinde bulunan Kiremitli Çeşme mevkiinden başlayan ve kuzeybatı eteklerinde Hacı Arap mevkiine kadar yayılan geniş bir nekropol alanı
bulunmaktadır. Bu nekropol alanı içinde onlarca tümülüs kalıntısı da mevcuttur. Alanda bulunan seramik parçalarından MÖ 7 yy ile MS 1. yy’a kadar iskan edildiği anlaşılmaktadır. Yerleşim alanı ile ilgili şimdiye kadar bir araştırma yapılmamıştır. Yerleşim alanının bulunduğu tepe Biga ovasına, gerisindeki dağlık bölgeye, Kocabaş Çayı (Granikos) vadisine hakim stratejik bir konumdadır. Yerleşim alanının yayılım alanı özellikle Biga ovasına hakim yamaçlara kadar yayılması önemli bir yerleşim olduğunu göstermektedir. Antik kaynakların bildirdiğine göre tarihi süreç içerisimde bölgeye hakim olan en önemli kent “Pegae” kentidir. Bu antik kentin yeri henüz lokalize edilememiştir. Tüm bu özelliklerinden dolayı bu antik kent muhtemelen “Pegae” antik kenti olmalıdır.
Kaynak : Çanakkale Kültür Yayınları

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi