Lamponia ( Lamponeia) Antik KentiLamponion (Lamponia) Çanakkale, Ayvacık ilçesine 7 km. uzaklıkta Kozlu köyü yakınındaki Asar Tepe üzerinde kurulmuştur. 
Lamponion sözcüğünün Luwi-Pelasg dilinden geldiği düşünülürse de anlamı anlaşılamamıştır. Bununla beraber eski Hellen dilinde eklere verilen “Lampon”dan yola çıkılarak “Lampon’un Yurdu” da denilebilir.

Heredotos, buradan Pers kralı Darius’un komutanlarından Otanes’in, Antandros’dan sonra ele geçirdiği bir Troas kenti olarak söz etmiştir. Buna dayanılarak da Lamponion’un M.Ö.V.yüzyıl başlarında var olduğu bilinirse de, ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu konusunda bir söz söyleyebilmek çok zordur. Büyük olasılıkla Anadolu’lu bir halkın kurduğu ve yaşadığı bir kenttir. Troas’daki diğer kıyı kentleri gibi Atina’nın kurduğu Delos Deniz Birliğine pay ödemiş, Atina-Sparta savaşında ismi geçmemiştir.
Lamponia’nın bulunduğu yerde arkeoloji kazıları veya yüzey araştırmaları yapılmadığından, yöre de bitki örtüsü altında olduğundan kalıntıları yeterli bir bilgi vermemektedir. Bununla beraber Kozlu köyünden Lamponia’ya giden yolun sonunda bazı kalıntılar olduğu da görülmektedir. Surlarla çevrelenen kentte çok sayıda kuyu ve sarnıç bulunmaktadır.

Çanakkale Ayvacık Kaymakamlığı Web Sitesinde ( http://www.canakkale-ayvacik.gov.tr/lamponiakozlu  Lamponia (Kozlu ) ile ilgili olarak aşağıdaki bilglere yer verilmiştir.

Ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber M.Ö 5. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir.Lamponia antik kenti, antik Troas bölgesinin en önemli kentleri arasında yer almaktadır.Kaz Dağları' nın batıya doğru uzanan eteklerindeki denizden yüksekliği 565 metre olan Kozlu Dağı'nın zirvesinde yer almaktadır.Denize hakim bir konuma sahip kentin, kuzeyinde Ayvacık, güneyinde Midilli, güneybatısında Behram Köy, doğsundaysa Ahmetçe Köyü bulunmaktadır.Kente en yakın antik kentler batıda Assos doğuda Gargara' dır.Kentin isminin geçtiği M.Ö. 478-477 epigrafik kaynakta kentin Attika-Delos vergi listeleridir.Bu listelerde Lamponia' nın yılından beri birliğin üyesi olduğunu ve birliğe yüksek miktarda vergi ödediği bilinmekte.Bugün kente ait en göze çarpan mimari yapı kalıntısı kentin etrafını çevreleyen surlara ait bölümlerdir.Lamponia M.Ö.5.yüzyıldan M.Ö. 4 yüzyıla kadar gümüş ve bronz sikkeler basmıştır.Lamponia' ya ait en geç sikkenin M.Ö. 350' ye tarihlenmiş olması bu tarihten sonra Lamponia'nın ortadan kaybolması şeklinde yorumlanabilir.M.Ö. 300' ler civarında Lamponia' nın Assos veya Gargara' ya katılarak sonlandığı düşünülmektedir. Kentin oturduğu arazi, yapısı itibariyle kuzey ve güneye kapalı ve tahkimlidir.Dikdörtgenler prizması şeklinde yapılan, ölü kuyusu olarak adlandırılan kalıntı, ilgi çekicidir. Edremit Körfezi'ne hakimdir ve yaklaşan düşman olması halinde etraftaki yerleşim yerlerini uyarmak için kullanılan alarm taşı da orjinal bir uygulamadır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi