Üsteğmen Halit Efendi ve Teğmen Ali Rıza Efendi Şehitliği


Büyük Anafarta köy yolu üzerinde etrafı zincirlerle çevrili bulunan anıt-mezar, kahraman iki subayımıza aittir. Üzerindeki taşta şunlar yazmaktadır: “Arıburnu Muharebesi’nde Halid Rıza Tepesi’nin geri alınışında şehit olan 3. Kolordu 4. Alay 1. Bölük süvari üsteğmeni Amasyalı Halid ve 15. Alay 4. Bölük süvari teğmeni Ali Rıza Efendilerin ruhlarına Fatiha 30 Mayıs 1915.” Bu iki askerin isimleri ölümlerinden sonra şehit oldukları tepeye verilir. Bu tepe bugün Arıburnu bölgesinde bulu nan Halid Rıza Tepesidir.


İKİ subayın hikâyesi: “Düşman, 30 Mayıs 1915 günü 19. Tümen’e saldırdı. Yardım gerekti. Elde 3. Kolordu’nun 15. Süvari Alayı vardı. Artık alay attan inerek, Şahinsırt’a göz koyan düşmana saldırdı. Geri atarak görevini yerine getirdi. Fakat kanadı biraz daha ileriden korumak için öndeki tepeyi de almak yararlı olacaktı. İki bölük buraya taarruzu üzerine aldı. Üsteğmen Amasyalı Abdullah oğlu Halid’in komuta ettiği 1. Bölük ile Asteğmen Siirtli Osman oğlu Ali Rıza’nın komuta ettiği 4. Bölük düşmana saldırdı. O gün iki bölük de tepeye çıktı ve düşmandan geri aldı ama iki komutanını da şehit verdi.
Kaynak :gelibolu-tarihi-alan-rehberipdf.pdf
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iki-kahraman-unutulmasin-41520629

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çanakkale Türk Anıt ve Şehitlikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çimpe Kalesi