Site Rengi

10.08.2020 Çanakkale, Çanakkale İli Portalı
Çanakkale | Çanakkale Tanıtım | Çanakkale Bilgiler

Osmanlılar Dönemine Kadar Çanakkale Tarihi

Biga Yarımadası’nın eski adı Troas’tır. 

Açıklama : Biga Yarımadası ;  Anadolu’da Marmara Bölgesinin güneybatısında olup yaklaşık 9500 Km2 lik bir alan kapsar. Doğu sınırının KD-GB yönünde uzanan Gönen Çayı vadisi oluşturur. Batıda  Kumkale burnundan, doğuda  Balıkesir İli Gönen İlçesine kadar genişliği 125 Km., kuzey doğuda  Biga İlçesi Karabiga Beldesinden , Güneybatıda  Baba burnuna kadar uzunluğu yaklaşık 200 Km.dir. Biga yarımadası, vadilerle yarılmış tepelik bir görünüştedir. Çok büyük bir kısmı Çanakkale İl sınırları içinde kalmaktadır.

Troie, Troia ve Troade isimleri ile de bilinmektedir. Antik Çağ’da Çanakkale Boğazı, kaynağını mitolojik öğelerden  Bölgenin bilinen en eski halkı, Besiktepe ve Kumtepe yerlesmelerinden bilinen Kalkolitik Dönem yerli  halkıdır.Buralarda yerleşiminin  günümüzden 6000-7000 yıl geriye gitmektedir.İ.Ö. 4800 -4000 tarihleri arasında burada bir köy yerleşimi olduğu anlaşılmaktadır.  Bunu M.Ö.  3600-3650 Yılları arasında kurulduğu tahmin edilen Dardanos izlemektedir.

Açıklama : Beşiktepe Truva’nın 7 Km güney batısında, Kumtepe  ise  Truva’nın 5 Km Kuzey Batısındadır.

Kumtepe , Beşiktepe ve Dardanos’tan sonra  MÖ. 3500-3000’li  yıllardan MÖ. 1250’lere kadar  herhangi bir dıs etki altında kalmadan yasayan İlion  (Troya-Truva) halkı izler. Bu  yerli halklar Pelesg, Leleg ve Karia’lılar (Karlar) gibi farklı kabilelerden olusmaktaydı.  Homeros’tan baslayarak pek çok eski çag yazar ve tarihçisi bu kavimleri Yunan  öncesi Ege dünyası toplulukları olarak  kabul etmislerdir.özellikle Lelegler Troia  bölgesinde çoğunluğu oluşturmaktaydılar.Bunların bir kısmı  gezici  halk olup bir kısmı ise bağımsız sabit kentler  oluşturmuşlardır.Bundan sonra  bölgeye Truva Savaşları ile Akalar ( Eski Yunanlılar)  geldiler. Yunanistan’dan Çanakkale kıyılarına dogru yapılan ilk göçler ve istilalar MÖ. 14. yüzyıla kadar uzanır. Bu tarihlerde  Yunanistan’da hakimiyeti sağlayan  Akalar bölgeye dogru akınlar  düzenlemis ve Homeros’un İlyada adlı  destanına konu olan Truva isgalini  gerçekleştirmişlerdir.

Truva Savaşı , Aka’ların  bu bölgeye verdikleri  önemin  bir belirtecidir. Homeros , Yunanistan’da  egemenliğini sürdüren  Sparta Kıralı  Menelaos’un  güzel karısı Helena’nın  Truva Kıralı Priamosimzalanara’un oğlu Prens  Paris  tarafından  kaçırılışını  savaş nedeni olarak  bildirmekle birlikte , gerçek nedeninin  Aka’ların  Çanakkale Boğazı yöresine  yerleşme  istekleri oldukları açıktır. Birleşik Aka Ordusunun , Çanakkale güneyindeki İlion (Truva) önlerinde 10 yıl çarpışması sonucunda ele geçirilen  kent yakılıp yıkılmış ve yeni Aka yerleşmesi kurulmuştur.Böylece Çanakkale  yöresi Yunan topluluklarının yeni  yerleşme alanlarından olmuştur.

   M.Ö. 13.yüzyılın sonlarından M.Ö. 1150’li yıllarına değin  Yunanistan İllyrialıların göçlerne sahne oldu ve göçler sonucunda   Yunanistan’daki Aka uygarlığı yıkıldı.  Yerine gelen halk Aioller, İonlar ve Dorlar olmak üzere üç topluluğa ayrılıyorlardı. Yunanistan’ın yeni sahibi olan bu kavimler , daha sonraları M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren tüm batı Anadou kıyılarını , bu arad Biga Yarımadasını da  istila etmeye başladılar .Kıyı kesimlerde koloniler kuruldu. Bunlar Assos,Lamponia, Sigeon, Neandria, Abydos, Lampsakos, vb. kentlerdi.

M.Ö. 514 yılından itibaren  Pers İmparaatoru  Darius İstanbul Boğazından  Trakya’ya geçtikten sonra  Trakya ve Makedonya  Pers egemenliğine girmiş  ve Pers üstünlüğü  Çanakkale Bölgesinde de  etkinliğini göstermiştir.Yerli kentler  Perslere  karşı  ortak olarak  savaşmaya başlamış  ve uzun yıllar  sonra M.Ö. 386 yılında  bir barış antlaşması  imzalanarak  Perslere tamamen  teslim  olmuşlardır.

Daha sonra M.Ö. 334 yılında  Makedenya Kıralı  Büyük İskender , Perslere karşı  bir hareket  başlattı ve Çanakakle Boğazını geçip  Biga Yarımadasına gelerek  Truva Kentine uğradıktan sonra  Karabiga ( Şimdi Çanakkale İli Biga İlçesine bağlı bir beldedir.)  yakınında  ünlü GANİKOS  Meydan savaşında  Pers ordusunu bozguna uğratarak  Bölgedeki Per egemenliğine son verdi.

İskender geçtiği kentlerde  yüksek rutbeli  subaylarını  Perslerde olduğu gibi  “Satrap” ünvanıyla  Vali olarak bırakıyordu.Büyük İskender  M.Ö. 323 yılınd  ani olarak ölmesiyle , satraplar  iktidar kavgalarına  başlamış , bundan yararlanan  ve Yukarı Balkanlarda ekonomik zorluklar  içinde kalmış  olan Galatlar  M.Ö. 280 yılında Çanakkale’yi geçerek  Biga yarımadasında egemen olmuşlardır. Aynı dönemde  Helenizm  tarihinin üç önemli kırallığından olan  Bergama Kırallığı  da kurulmuştur. Daha sonra M.Ö. 196 yılında  Selökid  Kıralı III.Antiokos Gelibolu Yarımadası ile Bİga Yarımadasının  bir kısmını ele  geçirmiş , daha sonra  Roma ordusu gelerek  bölgedeki  Selökid egemenliğne son vermiş ve Biga Yarımadası , Bergama  Kırallığı egemenliği altına girmiştir. Daha sonra  bölgede  Roma egemenliği,  bunu  takiben  çok uzun yıllar  Bizans egemenliği hüküm sürmüştür. Çanakkale yöresinde görülen ilk  Müslüman Türkler Selçuklulardır. Emir  Muhammed komutasındaki bir ordu 1160 yılında Biga Yarımadasını Bizans  İmparatorluğu’nun elinden almıstır.  Yöre bir süre Selçuklu hakimiyetinde  kaldıktan sonra beylikler döneminde , karesi Beyliği egemenliği altına  girmiş, nihayet M.S. 1345 yılında  Osmanlı devleti başındaki Orhan gazi bölgeyi ele geçirmiş  ve o tarihten itibaren  özellikle İmroz , Bozcada ve Çanakkale Boğazı  yöreleri  Osmanlılarla  diğer  düşman ülkeler arasında gerek denizde gerekse karada uzun kanlı  savaşlara sahne olmuştur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Yandex.Metrica