Kayıtlar

Çanakkale Arkeolojik Alanlar etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Biga Dereköy Taşlıktepe Yerleşmesi

Resim
  Dereköy Taşlıktepe YerleşmesiBiga ilçesi, Dereköy sınırları içinde, Taşlık mevkiinde bulunmaktadır. Mevki köyün yaklaşık 3 km batısında bulunan ovada yer alır. Eski Biga yolu olarak bilinen günümüzde kullanılmayan yolun her iki yakasında bulunan tarlalar içinde yer yer yoğun olarak Helenistik ve Roma dönemi özellikleri gösteren seramik parçaları görülmektedir. Alan üzerinde seramik parçaları dışında bir kalıntı bulunmamaktadır. Dereköy muhtarlığı önünden alınarak Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne taşınan girlantlı mermer lahitin bu alandan getirildiği söylenmektedir. Lahit muhtemelen bu alanda bulunan bir tümülüs mezardan çıkarılmış olmalıdır. Lahit üzerindeki kullanım izlerinden Bizans döneminde bir kilisede ikinci kez kullanılmış (ikinci kullanımda üzerine haç işareti yapılmış) olduğu anlaşılmaktadır. Kaynak : Çanakkale Kültür Envanteri Arkeolojik Yerleşim Alanları ve Sanat Tarihi Yapıları Musa Tombul

Biga Dereköy Kaledüzü Yerleşmesi

Resim
Çanakkale Biga ilçesi, Dereköy köyü sınırları içinde, Dereköy Köyü’nün 2 km güneyinde, Geredeli köyünün 1,5 km güneydoğusunda bulunan Kaledüzü tepe üzerindedir. Yerleşimin bulunduğu tepenin etrafı derin vadilerle çevrili durumdadır. Üzeri yoğun ormanlık ve çalıkla kaplı olduğundan detaylı araştırma yapılamamıştır. Tepenin etrafında kale duvarı olabilecek duvar kalıntısı gözlenmiştir. Yerleşimin etrafı derin vadilerle çevrili olduğundan duvarların taşları vadi içine dökülmüştür. Ayrıca çalıklar atasında duvar izleri de bulunmaktadır. Yerleşim Biga ovasından gelerek Çan, Yenice ve Gönen arasında ulaşımı sağlayan antik yolların üzerinde kurulmuş bir kale yerleşmesi durumundadır. Çanakkale Kültür Envanteri Arkeolojik Yerleşim Alanlari Ve  Sanat  Tarihi  Yapilari Musa Tombul

Biga Ahmetler Köyü Örentepe yerleşmesi

Resim
Biga ilçesi, Ahmetler köyü sınırları içinde; Ahmetler köyünün yaklaşık 5 km kuzey doğusunda bulunan Örentepe mevkiinde yer alır. Bulunduğu çevreye hakim bir konumda olan tepenin üzeri düz olup tarla olarak kullanılmaktadır. Tarla aralarında ve ormanlık alan içlerinde temel kalıntısı ve yapı taşları mevcuttur. Ayrıca tepe üzerinde ve etekle- rinde MÖ 5. yy özellikleri gösteren seramik parçaları gözlemlenmiştir. Yoğun bitki örtüsü ile kaplı olmasından dolayı kapsamlı araştırma yapılamamıştır. Yerleşim Lampsakos’dan gelerek Biga ovasına (Granikos), Çan ve Yeniceye giden antik yolların üzerinde bulanan bir merkez konumundadır. Kaynak : Çanakkale Kültür Envanteri Arkeolojik Yerleşim Alanları ve Sanat Tarihi Yapıları Musa Tombul

Havdan Asartepe Kale Yerleşmesi

Resim
Biga ilçesi, Havdan, Eybekli,Sarısıvat  ve Ovacık köyleri arasında bulunan Kokarca ve Asartepe üzerindedir. Her iki tepe arasına yayılmış olan yerleşimin üzeri oldukça sık ormanlarla ve bitki örtüsü ile kaplı olması nedeni ile detaylı araştırma yapılamamıştır. Çalılıklar içinde izlenebildiği kadarı ile temel kalıntıları ve mimari parçalar görülmektedir. Duvarlar moloz taşlardan ve kuru duvar tekniğinde yapılmıştır. Tepe üzerinde yapılan yüzey araştırmalarında, Kaçak kazı çukurları ve yol kenarındaki kesitlerde, seramik parçaları, çatı kiremit parçaları ve mimari parçalar görülebilmektedir. Yerleşim tepenin kuzey etekelerinde bulunan Kiremitli Çeşme mevkiinden başlayan ve kuzeybatı eteklerinde Hacı Arap mevkiine kadar yayılan geniş bir nekropol alanı