Kayıtlar

Köye Dönüşen Beldeler etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Erenköy (İntepe)

İntepe (Erenköy ) Köyü Çanakkale İli Merkez İlçe hudutları dahilinde Çanakkale -İzmir Karayolu üzrindedir. 1947 yılına kadar beldenin ismi Erenköy ‘dü. “1947 yılında İstanbul’da bulunan Erenköy ile Çanakkale’de askeri birliğin bulunması, Erenköy adresine gönderilen mektupların karıştırılmasını gerekçesiyle 1947 yılından sonra Erenköy’ün ismi İntepe olmuştur. Köyün ismi 63 yıl sonra (2010 yılında) referandumla yeniden “Erenköy” olarak değitirilmiştir. Erenköy Beldesi ; 06.12.2012 tarihli ve 5494 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanunla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olması nedeniyle ilk mahalli idareler genel seçiminden(30.01.2014) geçerli olmak köye dönüştürülmüştür.

Bolayır (Çanakkale-Gelibolu)

Bolayır Köyü Çanakkale İli Gelibolu İlçesindedir.Beldenin ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Troya Savaşları sırasında İlçemiz Gelibolu´dan bahsedilmesi, buna bağlı olarak kasabanın kuruluşunun eski olduğunu gösterir. Kasaba uzun müddet Atinalıların ve Spartalıların (M.Ö) 430-404 Makedonyalıların (M.Ö.) 336-334 ve 251 daha sonra Bergama Krallığının hakimiyetinde kalmış ( M.Ö ) 189 (M.S.) 395 yılları arasında Roma ( Romalılara ait kalıntılara Bakla Burnu mevkiinde halen rastlanılmaktadır.) (M.S.) 395 -1356 yılları arasında Bizans İmparatorluğuna ait kalıntılara da rastlanmıştır. 1352 yılına kadar Bolayır mevkiinde Bizanslıların da oturduğu anlaşılmaktadır. Bizanslılar Sırplarla savaş halinde iken Osmanlı Beyi olan Orhan Gazi´den yardım istemişler bunun üzerine Orhan Gazi Rumeli´ye geçerek Selanik de dahil olmak üzere bir çok yeri Sırplardan kurtarmıştır. Bizanslılar bu hizmet karşılığı olarak Çimpe Kalesini Osmanlılara hediye ettiler. Böylelikle Osmanlılar Çimpe Kalesine asker bırakara

Pazarköy (Çanakkale-Yenice)

Pazarköy , Çanakkale ili Yenice İlçesi bağlı olup  Kaz dağları eteklerinde Agonya bölgesinde kurulmuş küçük  bir kasabadır. Osmanlı döneminde Bursa Eyaletinin Balıkesir sancağına bağlı Orhanlar Nahiyesinin bir köyü iken,  1936 yılında Yenice’ye bağlanmış ve 1955 yılında 16 köyü ile tam teşekküllü bir nahiye olmuştur.Pazarköy’ün kuruluşu 500-550 sene öncesi civarıdır. Yörede    haftada bir gün  maden pazarı kurulması nedeniyle  ismi Pazarköy olarak kalmıştır İlkokul 1934’te, ortaokul 1967’de açılmış ortaokul 1989’ da liseye dönüştürülmüştür. 1 Sağlık ocağı ve iki eczanesi bulunmaktadır. Haftanın cuma günü pazarı kurulmaktadır. Pazarköy’ün    En yakın Merkezlere Olan Uzaklığı Yenice İlçesine  35 Km; Çan  İlçeine 55 Km Çanakkale  İl merkezine 135 Km Biga  İlçesine  85 Km Balıkesir  Balya İlçeseine  38 Km Balıkesir İl Merkezine  90 Km Balıkesir  Gönen İlçeseine 45 Km Balıkesir  Edremit İlçeseine  60 Km ‘dir Yayınlama  :22.09.2011 Güncelleme : 30.04.2014 Pazarköy Belediyesi ; 06.12.2012 tar

Hamdibey Köyü (Çanakkale-Yenice)

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı beldedir. İsmini 1920 yılı Şubat ayında Biga’da şehit edilen Kuvâ-yı Milliye Grup Komutanı Köprülülü Hamdi Bey’den almaktadır. Beldenin eski ismi Koyuneli’dir. Hamdibey Belediyesi , 06.12.2012 tarihli ve 5494 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanunla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olması nedeniyle ilk mahalli idareler genel seçiminden(30.01.2014) geçerli olmak köye dönüştürülmüştür.

Akçakoyun Köyü ( Çanakkale-Yenice)

Akçakoyun Köyü , Çanakkale İli Yenice İlçesine bağlıdır. 1985 yılında belediye teşkilatı haline gelmiştir.Yenice İlçesine uzklığı 45 km ‘dir. Akçakoyun Belediyesi ; 06.12.2012 tarihli ve 5494 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanunla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olması nedeniyle ilk mahalli idareler genel seçiminden(30.01.2014) geçerli olmak köye dönüştürülmüştür.  

Mahmudiye (Çanakkale-Ezine)

Çanakkale İli Ezine İlçesine bağlı olan bir köydür.Halkının çoğunluğu muhacırdır. Köyün  adı Yılancıkbayırı veya Yılancık olarak bilinirdi.Bu isim bugünkü Mahmudiye Köyünün yakınında bulunan bir köyden gelmektedir. Yılancık veya Yılancıkbayırı olarak bilinen köy çok yılan bulunan bayır bir arazide kurulmuştur. Zamanla Yılancık (Yılancıkbayırı) Köyü yılanlar yüzünden dağılır.Halk o köyden göç ederek Mahmudiye’ye gelir,halk arasında söylenen Yılancık Bayırı veya Yılancık adı da onlarla birlikte gelmiştir.  Köyün Kuruluşu  : Doksan üç harbi denilen savaşta yerlerini terk ederek buraya gelen Dobruca ve Silistre dolaylarındaki Türkler buraya yerleşmişlerdir.Köyün kurucuları olan daha sonra buraya yakın olan Kıranoba Köyünün dağılmasıyla bir kısım halk Mahmudiye’ye yerleşmiştir. Zamanla çevreden gelen ve (1935-1938),(1950-51 ve 1978-1989) yıllarında Bulgaristan dan gelen göçmenlerle köyün nüfusu artmıştır. 1954 yıllarından sonra beldenin kuzeyinde bulunan bataklığın kurutulmasıyla beldenin y

Kozçeşme (Çanakkale-Biga)

Kozçeşme Köyü  Çanakkale İli Biga ilçesine bağlıdır. 1884 yılı sonbahar aylarında Bulgaristan’ın Şumnu-Razgrat kasabası Karaveliler ile diğer komşu köylerin göç hazırlığı tamamlanıp anavatana göç ederler. Önce bir kaç kişilik keşif grubu Balıklıçeşme tarafına gelerek araştırma yaparlar, daha sonra göç grupları bugünkü bölgeyi Sarıcaköylü Gemici Oğulları’ndan 60 hane olarak yerleşilir. Burada bol ceviz olup sulak yer olduğundan Kozçeşme ismi verilmiştir. (koz eski dilde ceviz demektir.) Kozlar,Kozalan da denildiği olmuştur. Kozçeşme belde halkı rumi 1291, miladi 1875 tarihinde Bulgaristan’ın Şumnu vilayeti Razgat kasabası Karaveliler köyünden 60 hane olarak göç ederler. Halk arasında bumlara 93 muhacirleri denir. Bulgaristan’da savaş ve baskılara dayanamayıp göç etme kararı alırlar. Göçten iki yıl önce bölgeye Molla Hasan ve Bacak Kadir isimli şahısları keşif için gönderirler. Bunlar Eskibalıklı’da iki yıl kalarak yerleşim yeri ararlar. O tarihlerde çevrede sadece Hisarlı Köyü, Pekmezli

Yeniçiftlik (Çanakkale-Biga)

Yeniçiftlik Köyü Çanakkale İli Biga İlçesine bağlıdır.

Balıklıçeşme (Çanakkale- Biga)

Balıklıçeşme , 1880 senesinde tarihte 93 Harbi olarak anılan harpten sonra göç eden muhacirler (macırlar) tarafından 80 hane olarak kurulmuştur. Köyün ilk sakinleri Bulgaristan’ın Tırnova kazasının Agatva köyündendir. Daha sonra yine Bulgaristan’ın Şumnu ve Selvi kasabalarının köylerinden gelenler de dahil olmuştur. 1934 yılında Biga’ya Romanya’dan da muhacir gelmiştir. Romanya’nın Köstence şehrinin Siyahlar köyünden gelen muhacirler aslen Yörük olan Karapürçek köyüne yerleştirilmişlerdir. Yine Köstence’den gelen Romanya muhacirleri aslen kumuk olan Doğancı köyüne de yerleştirilmişlerdir. Balıklıçeşme, Çanakkale İline bağlı Biga İlçesine 17 km uzaklıkta Biga-Çanakkale devlet yolu üzerinde ve Biga’nın kuzeybatısında bulunmaktadır. Orta büyüklükte tipik bir Anadolu beldesidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 20 m.dir. Ortasından geçen Balıklıçeşme Deresi’nin iki yakasına serpilmiş vaziyette toplu bir görünümü vardır. Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde 1992 yılında Beled

Gülpınar (Çanakkale-Ayvacık)

Resim
Antik çağda APOLONYA denilen bölgemiz 1300 yıllarında Karasi Beyin komutanı tarafından fethedilmiş ve bu bölgede bir İLÇE kurulmuştur. Bu ilçe 1876 da lav edilerek AYVACIK ilçesine bağlanmıştır. Fakat bölgede yönetim boşluğu meydana geldiğinden GÜLPINAR nahiyesi kurulmuştur. 1951 yılında nahiye tam teşkilatlı hale getirilerek mahkeme kurulmuştur. 1960 yılında ilçe yapılması kararı alınmış 27 Mayıs ihtilali ile karar uygulanamamıştır ve nahiyeler yavaş yavaş kaldırılarak köy konumuna düşmüştür. 1990 yılı nüfus sayımında nüfusun 2133 kişi olmasıyla 1991 yılında bakanlar kurulu kararı ile belde olmaya hak kazanmıştır. 7 Haziran 1992 tarihinde tüzel kişiliğini kazanarak Belde Belediyesi  olmuştur. 30.04.2014 tarihinde ise tekrar köy olmuştur (Nüfusu 2.000’den aşağı düşmesi nedeniyle) GÜLPINAR Beldesinde  250 yataklı Gülpınar Yatılı Bölge Okulu ve Gülpınar Lisesi ,Aile sağlık Merkezi , 153 Müfreze Komutanlığı , Jandarma Karakol Komutanlığı , Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır. Çiftçi mal

Kumkale (Merkez)

Resim
Kumkale Beldesi Çanakkale İli merkez İlçesine bağlı beldemizdir.Çanakkale’ye 27 Km. uzaklıkta Truva tarihi milli parkı içerisinde ve Truva antik kentine 1.5 Km. olan uzaklığı ile Çanakkale tarımının odaklandığı ve ‘’Batakova’’ olarak anılan bir bölgedir. Yayınlama Tarihi :21.11.2009 Güncelleme : 30.04.2014 Kumkale Konumu İtibarı İle Stratejik Bir Noktada Çanakkale Boğazının Anadolu Yakasında Ege Denizine Çıkış Noktasında Kurulmuş Bir Osmanlı Köyü Ve Bu İsimle Anılan Bir Osmanlı Kalesinin İsmidir.1915 Yılına Kadar Kumkale Halkı Bu Kalenin İçinde Ve Çevresinde Yerleşik Hayatta İdiler.Çanakkale Savaşları Sırasında Boşaltılan Köye Savaş Sonrası Bir Kısım Aileler Dönmüş Ancak O Zamanki Ulaşım Şartları Ve Savaştan Dolayı Yıkılmış Köyde Ve Buraya Ulaşımda Yaşanan Sıkıntılar Ve Etrafındaki Bataklıklar Nedeni İle Köy Tamamen Boşaltılmış 1928 Yılında Masırlık Mevkiinde Mehmet Çavuş Tarafından Önce Masırlık Sonra Kumkale Adıyla Yeniden Kurulmuştur. Savaş Öncesi Oldukça Kültürel Zenginliğe Sahip